23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

God zal je beschermen voor gevaren

Hem nu Die bij machte is u voor struikelen te bewaren… Judas vers 24

In zekere zin is de weg naar de hemel een veilige weg, maar toch er ook geen pad te vinden dat zo vol gevaren is. Deze weg is namelijk omringd door moeilijkheden. Eén misstap kan ons laten struikelen (en hoe makkelijk maken wij zo’n misstap, als wij de genade niet vasthouden), en daar liggen wij. Sommigen van ons moeten een geweldig gladde weg bewandelen. Wat moeten we het vaak uitroepen: ‘Mijn voeten waren bijna uitgegleden; mijn schreden waren haast uitgeschoten.’ Als wij krachtige bergbeklimmers waren, zouden wij niet in gevaar zijn; maar wij zijn in onszelf zo zwak! Op de meest effen wegen struikelen we nog zo makkelijk. Onze zwakke knieën kunnen ons eigen gewicht maar net dragen. Een strohalm kan ons laten vallen, en een steentje kan ons verwonden. Wij zijn als kinderen die de eerste wankele stappen op de weg van het geloof zetten; onze hemelse Vader houdt onze hand vast, want anders zouden wij al snel vallen. O, als het dan zo is dat wij bewaard worden voor struikelen, laten we dan dankbaar zijn voor het geduld en de machtige hand van Hem door Wie wij elke dag bewaakt worden! Wij hebben veel vijanden die proberen om ons ten onder te laten gaan. De weg is moeilijk, en wij zijn zwak. Daarbij komt nog dat de vijanden zich verstopt hebben in hinderlagen; zij komen tevoorschijn op de momenten waarop wij er het minst op berekend zijn. Zij willen ons beroven of ons in een afgrond neerstorten. Alleen een almachtige arm kan ons beschermen tegen deze onzichtbare vijanden, die op zoek zijn naar onze ondergang. En gelukkig bestaat er zo’n arm! Hij Die het beloofd heeft om ons te bewaren, is er ook toe in staat. Hij heeft onze bescherming op Zich genomen. Daarom kunnen wij, ondanks het feit dat wij ons bewust zijn van onze grote zwakheid, toch met vast geloof en blij vertrouwen zeggen:

Aard’ en hel zijn tegen mij,
Maar een hoog’re macht is aan mijn zij.
De Held, van Wie alle dingen zijn,
Jezus, is mijn!

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend