23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Op de proef gesteld worden door God

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Waarom hebt Gij Uw dienaar kwaad gedaan? Numeri 11 vers 11

Onze hemelse Vader stuurt ons veel moeilijkheden om ons geloof op de proef te stellen. Als ons geloof iets waard is, zal het deze vuurproef doorstaan. Vals goud is bang voor het vuur, maar het echte goud niet. Nagemaakte edelstenen zijn bang voor de aanraking van de diamant, maar de echte juweel ondergaat de proef graag. Het is een armzalig geloof dat alleen op God vertrouwt als aardse vrienden trouw zijn, als het lichaam gezond is en het goed gaat met ons dagelijks werk; maar het echte geloof houdt zelfs aan God vast wanneer vrienden ons verlaten, ons lichaam ziek is en onze geest terneergeslagen is. Zelfs als het licht van het aangezicht van de Vader voor onze ogen verborgen is, houdt het ware geloof zich aan God vast. Het geloof dat onder de zwaarste druk kan zeggen: ‘Al zou Hij mij doden, zou ik niet hopen?’, is een geloof dat vanuit de hemel gegeven is. De Heere beproeft Zijn knechten om Zichzelf te verheerlijken. Als de verdrukkingen volharding teweegbrengen, en de volharding ondervinding, en de ondervinding hoop, wordt de Heere geëerd. Dit zijn de echte vruchten van het geloof. Wij zouden het geluid van de harp niet leren kennen als de snaren niet aangeraakt werden; wij zouden niet kunnen genieten van het sap van druiven, als zij niet platgetreden werden in de druivenpers. Het heerlijk ruikende kruid zou geen aangename geur verspreiden als de bladeren niet fijngemaakt werden, en het vuur zou ons niet verwarmen als de kolen niet helemaal verteerd werden. De wijsheid en macht van de grote Werkmeester laten zich heel duidelijk zien in de verdrukkingen, waardoor Hij de kinderen die Hij liefheeft, heen laat gaan. Het huidige leed moet daarnaast ook dienen om de vreugde in de toekomst te verhogen. Er moeten schaduwen zijn om de pracht van het licht te laten uitkomen. Zouden wij in de hemel wel echt gezegend kunnen zijn, als wij de vloek van de zonde en het leed van de aarde niet gekend zouden hebben? Is vrede niet meer waard na een oorlog, en rust na arbeid? De herinneringen aan het geleden verdriet zullen het geluk van de verlosten vergroten.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend