25 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Weerstand bieden aan zonde

“Hij zelf heeft, verzocht zijnde, geleden.” Hebreeën 2:18

In Zijn kracht kunnen we aan de zonde weerstand bieden.

Dit is een algemeen bekende waarheid, maar toch is zij als nectar voor het vermoeide hart. Jezus is verzocht geweest als ik; u hebt deze waarheid vele keren gehoord. Maar hebt u de betekenis daarvan ook begrepen? Hij is verzocht geweest door dezelfde zonden, waarin wij vallen. U moet Jezus niet onderscheiden zien van de mensheid. U gaat langs donkere wegen; maar Jezus is daar ook doorgegaan. U voert een zware strijd; maar Jezus heeft man tegen man met dezelfde vijand gestreden.

Laat ons goedsmoeds zijn, Christus heeft voor ons de last gedragen. De met bloed bevlekte voetstappen van de Koning der heerlijkheid staan in de weg, die wij moeten gaan, gedrukt. Maar er ligt hier nog iets liefelijkers in: Jezus is verzocht geweest, maar zondigde nooit. En daarom, mijn lezer, hoeft u niet in zonde te vallen. Want Jezus was een mens, en als één mens de verzoekingen weerstond en niet zondigde, dan kunnen ook Zijn leden in Zijn kracht aan de zonde weerstand bieden.

In het verzocht worden ligt geen zonde, wel in het toegeven aan de verzoeking.

Sommigen, die nog aan het begin van het goddelijk leven staan, denken, dat zij niet verzocht kunnen worden zonder te zondigen, maar zij vergissen zich. In het verzocht worden ligt geen zonde, maar wel in het toegeven aan de verzoeking. Dit is een grote troost voor hen, die zwaar verzocht worden. Het zal hen nog meer bemoedigen, als zij bedenken, dat de Heere Jezus, hoewel Hij verzocht werd, heerlijk triomfeerde. En zo zeker als Hij overwon, zo zeker is het dat Zijn volgelingen zullen overwinnen.

Want Jezus is de vertegenwoordiger van Zijn volk; het Hoofd heeft gezegevierd en de leden delen in de overwinning. Wij hoeven niet bang te zijn, want Christus is met ons om ons te verdediging. De plaats van onze veiligheid is aan de boezem van de Heiland. Misschien dat wij op dit moment verzocht worden, om ons dichter bij Hem te brengen. We kunnen blij zijn met elke wind, die ons de haven van de liefde van onze Heiland indrijft. Gezegend zijn de wonden, die ons naar de geneesmeester laat zoeken. U, die verzocht wordt, ga tot uw verzochte Heiland, want Hij voelt uw zwakheid en zal iedereen die verzocht en beproefd wordt te hulp komen. 

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend