25 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

U bent zeer gewenst, God heeft u lief!

Een zeer gewenst man. Daniël 10:11

Zeer gewenst.

Kind van God, aarzelt u, om uzelf deze naam toe te eigenen? Heeft u door het ongeloof vergeten, dat ook u zeer gewenst bent? U, die gekocht bent met het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbesmet Lam, zou u niet zeer gewenst zijn? Heeft God Zijn eigen, geliefde Zoon niet voor u overgegeven, omdat u zeer gewenst was? U leefde in zonde en opstand, moet u dan niet zeer gewenst zijn geweest bij God? Hij heeft zoveel geduld met u gehad. Uit genade werd u geroepen en tot de Heiland gebracht, en tot een kind van God, een erfgenaam van de hemel gemaakt. Is dit alles niet het bewijs van een zeer grote en overvloedige liefde? En al is uw leven sinds dat ogenblik, door moeilijkheden of door genade geoefend, uit heel de weg is gebleken dat u inderdaad een zeer gewenste man of vrouw bent.

Laten wij onze Heere niet naderen alsof wij vreemdelingen zijn.

Als de Heere u gekastijd heeft, dan was het niet uit toorn. Hij heeft u arm gemaakt, maar desondanks bent u rijk geweest in de genade. Hoe onwaardiger u uzelf voelt, des te duidelijker is het, dat niets anders dan de onbegrijpelijke liefde van de Heere Jezus een mens als u wilde redden. Hoe onwaardiger u uzelf voelt, des te helderder komt Gods overvloedige liefde tevoorschijn, waarmee Hij u heeft uitverkoren. Hij heeft u geroepen en tot een erfgenaam van de zaligheid gemaakt.

Als er sprake is van zulk een liefde tussen God en ons, laten we dan ook leven in de overvloed en zoetheid van die liefde, en gebruik maken van ons voorrecht. Laten wij onze Heere niet naderen alsof wij vreemdelingen zijn. Laten we niet doen alsof Hij ons niet zou willen horen, want wij zijn zeer gewenst door onze hemelse Vader. Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, hoe zal Hij ons met Hem niet alle dingen schenken? Grijp moed en kom, gelovige! want ondanks de influisteringen van de boze en de twijfel van uw eigen hart, bent u zeer gewenst. Denk deze avond na over de oneindige grootheid en trouw van de goddelijke liefde en val met deze vrede in slaap. 

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend