25 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Wij hebben een Voorspraak bij de Vader

“Indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige.” 1 Johannes 2:1

Een Voorspraak door de Vader verkozen.

Indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak.” Ja, ondanks dat wij zondigen, hebben wij Hem. Johannes zegt niet: indien iemand gezondigd heeft, dan heeft hij geen Voorspraak meer, maar hij zegt: “wij hebben een Voorspraak“, hoewel wij zondaars zijn. Alle zonden, die de gelovige ooit gedaan heeft of doen kan, kan niet verhinderen, dat Jezus altijd zijn Voorspraak blijft. Dat de Heere hier Jezus genoemd wordt, heeft een bedoeling.

“Jezus” Hij is namelijk onze enige Voorspraak, die wij nodig hebben. Jezus is de Naam van Hem, die gekomen is om te redden. Gij zult zijn Naam noemen Jezus, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.” Deze liefelijkste van al Zijn Namen sluit de volgende in: Jezus Christus, de Gezalfde. Daaruit blijkt Zijn bevoegdheid om onze Voorspraak te zijn.  De Christus heeft het recht om voor ons te pleiten, want Hij is door de Vader zelf aangewezen als Voorspraak, en uitverkoren als Priester.

Wij kunnen met een gerust hart al onze lasten op Hem werpen.

Als wij Hem daartoe aangesteld hadden, dan zou Hij hebben kunnen falen. Maar omdat God zelf Hem met macht heeft gezalfd, kunnen wij met een gerust hart al onze lasten op Hem werpen. Hij is de Christus en is daarom bekleed met gezag. Hij is de Christus en daarom tot alles bekwaam. De zalving heeft Hem volledig in staat gesteld om Zijn werk te doen. Hij kan zo pleiten, dat Hij Gods hart beweegt om ons te vergeven. Wat een tedere woorden, en wat een overtuigende redenen zal de Gezalfde gebruiken, als Hij opstaat om mijn Voorspraak te zijn.

Er wordt nog iets aan zijn Naam toegevoegd: “Jezus Christus de Rechtvaardige“. Dit is niet alleen Zijn karakter, maar dit is Zijn pleitgrond. Rechtvaardigheid is Zijn kenteken, en als de Rechtvaardige mijn voorspraak is, dan staat mijn zaak er goed voor, want anders had Hij die niet op Zich genomen. Het is de grond van Zijn pleidooi; want de beschuldiging dat ik onrechtvaardig ben, neemt Hij weg, doordat Hij de Rechtvaardige is. Hij treedt in mijn plaats en rekent mij Zijn gehoorzaamheid toe. Mijn ziel, U hebt een Vriend, die alles bezit om uw volkomen Voorspraak te zijn.  Hij kan niet anders dan uw zaak winnen; geef u geheel aan Hem over. 

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend