23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Wat je kan doen moet je ook doen

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat naar uw vermogen. Prediker 9 vers 10

‘Wat uw hand vindt om te doen’… verwijst naar dingen die mogelijk zijn. Ons hart vindt veel dingen om te doen, die wij nooit zullen kunnen volbrengen. Het is natuurlijk wel goed dat deze dingen een plaats hebben in ons hart, maar als wij echt nuttig willen zijn, moeten wij niet tevreden zijn met het vormen van plannen in ons hart en met het spreken erover. We moeten met onze daden uitvoeren wat onze hand vindt om te doen. Eén goede daad is meer waard dan duizend schitterende bespiegelingen. Laten we niet naar grote gelegenheden uitzien, of een ander soort werk zoeken, maar laten we iedere dag de dingen doen die onze hand vindt om te doen. Wij leven in het ‘nu’. Het verleden is voorbij, en de toekomst is er nog niet, daarom hebben wij geen andere tijd dan het heden. Wacht dus niet met het dienen van God tot je ondervinding helemaal is gerijpt. Probeer nu vruchten voort te brengen. Dien God nu, maar neem jezelf wel in acht met betrekking tot de manier waarop je dit doet. ‘Doe het naar uw vermogen.’ Doe het vlot; verlies je leven niet met het nadenken over wat je morgen wilt doen, want dit kan je luiheid van vandaag niet goedmaken. Niemand heeft God ooit gediend door de dingen morgen te doen. Als je Christus wilt eren, kun je dat doen door de dingen die je vandaag doet. Wat je voor Christus doet, moet je met je hele hart doen. Geef Christus niet alleen maar wat onaanzienlijke klusjes, maar dien Hem met je hele hart, met je ziel en met al je kracht. Wat is het vermogen van een Christen? Dit vermogen komt niet uit hemzelf, want hij is puur zwakheid. Zijn kracht ligt in de Heere van de legermachten. Laten we Zijn hulp zoeken. Laten we volharden in het gebed en in het geloof. Laten we op de zegen van de Heere wachten als wij gedaan hebben wat onze hand vond om te doen. Het werk dat wij op deze manier verrichten, zal zijn doel niet missen!

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend