24 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Dien God als een priester

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Daarna laat Hij mij de hogepriester Jozua zien, die voor het aangezicht van de Engel van de HEERE stond. Zacharia 3 vers 1

In Jozua, de hogepriester, vinden we een beeld van ieder kind van God, dat bij het hart van God is terug gebracht door het bloed van Christus, en geleerd heeft om als een priester te dienen voor God. Hij weet wat het is om in te gaan in het heiligdom. Jezus heeft ons gemaakt tot koningen en priesters voor God. Zelfs hier op aarde oefenen wij het priesterambt uit van een toegewijd leven, en een heilige dienst. Maar van Jozua wordt gezegd dat hij stond voor het aangezicht van de Engel van de HEERE. Het betekent dat hij steeds klaar stond om te dienen. Dit moet de voortdurende houding van de oprecht gelovige zijn. Elke plaats is nu een tempel van God, en Zijn kinderen kunnen Hem net zo goed dienen in hun dagelijkse bezigheden als in Zijn huis. Zij brengen de geestelijke offers van lof en gebed, en zij geven zichzelf als een levend offer. Let ook eens op de plaats waar Jozua stond om te dienen. Het was voor de Engel van Jehova. Alleen door een Middelaar kunnen wij, arme en zondige schepselen, priesters van God worden. Ik breng wat ik heb voor de Engel van het verbond, de Heere Jezus, en door Hem vinden mijn gebeden , die in Zijn gebeden worden opgenomen, de toegang tot God. Mijn lofzangen worden aangenaam voor God, omdat zij gemengd worden met de mirre en aloë uit de tuin van Christus. Als ik Hem niets dan tranen kan brengen, zal Hij ze met Zijn eigen tranen in Zijn fles bewaren, want Hij heeft ook gehuild; als ik Hem niets kan brengen dan mijn zuchten en klagen, zal Hij ze toch als een aangenaam offer aannemen, want Hij Zelf was eens gebroken van hart, en verslagen in Zijn binnenste. Ik sta daar in Hem, en word in de Geliefde aangenomen. Al mijn bedorven werken, die eigenlijk Gods afkeer opwekken, worden zo aangenomen, dat het een liefelijke reuk voor God is. Hij is tevreden, en ik ben gezegend. De positie van een Christen is dus: een priester, staande, voor de Engel van de HEERE.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend