23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Wie kan jou nog veroordelen als God je vrijspreekt

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

…om aan de gevangenen vrijlating te prediken… Lukas 4 vers 19

Alleen Jezus kan gevangenen vrij maken. Alleen Hij kan ons echte vrijheid geven. Gods Zoon is de Erfgenaam van alle dingen, en Hij heeft het recht om mensen vrij te maken. De heiligen kunnen zeker zijn van hun zaligheid, want voor deze vrijheid werd veel betaald. Christus preekt deze vrijlating, maar Hij moest haar met Zijn eigen bloed kopen. Hij maakt jou vrij door Zijn eigen banden. Je bent verlost omdat Hij jouw last gedragen heeft; je bent bevrijd, omdat Hij in jouw plaats heeft geleden. Maar ook al is deze vrijheid duur betaald, toch wordt zij voor niets weggegeven. Jezus vraagt van ons geen voorbereiding voor deze vrijlating. Hij vindt ons in zak en as, en nodigt ons uit om het prachtige gewaad van de vrijheid te ontvangen. Hij verlost ons precies zoals we zijn, zonder onze medewerking of verdiensten. Als Jezus ons vrijgemaakt heeft, zijn we voor altijd verzekerd van onze vrijheid. Er zijn geen ketenen die ons opnieuw kunnen binden. Als de Meester tegen mij zegt: ‘Gevangene, Ik heb je verlost!’, dan is dit voor altijd tot stand gebracht. Satan kan alles in het werk stellen om ons opnieuw slaven te maken, maar als de Heere voor is, wie zal er dan tegen ons zijn? Voor wie zouden we dan bang zijn? De wereld en haar verleidingen zullen proberen om ons te verstrikken, maar onze God is machtiger dan deze invloeden. De overleggingen van onze eigen boosaardige harten kunnen ons vermoeien en plagen, maar Hij Die in u een goed werk begonnen is, zal het ook voltooien. De vijanden van God en van de mensen zullen hun legers verzamelen, en met verenigde krachten op ons af komen, maar wie zal ons veroordelen, als God ons vrijspreekt? De adelaar die naar zijn nest op de rotsen vliegt, en daarna uitstijgt boven de wolken, is niet vrijer dan een ziel die door Christus verlost is. Als wij niet meer onder de wet zijn, zijn we van haar vloek verlost. Het is goed om dit in onze levenswandel te laten zien. Laten we God met vreugde en dankbaarheid dienen. ‘Och HEERE, voorzeker, ik ben Uw dienaar, U hebt mijn boeien losgemaakt!’ ‘Heere, wat wilt U dat ik zal doen?’

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend