23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Vriend, kom hoger op

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Vriend, kom hoger op.  Lukas 14:10

Als het leven van de genade in onze ziel geboren wordt, komen we naar God toe, maar vaak is dit nog met vrees en beven. Onze ziel is zich bewust van haar schuld en is ootmoedig. Zij voelt zich overweldigd door de ernst van haar toestand. Zij wordt terneer geworpen door een gevoel van de grootheid van Jehova. Oprecht ootmoedig neemt zij de laagste plaats in. Wanneer wij verder groeien in het leven met God, wordt onze vrees van alle angst bevrijd. We verliezen de heilige eerbied voor God niet, maar wij worden wel verlost van een beklemmende angst voor God, Die kan scheppen of verderven. Je wordt hoger op genodigd. God nodigt je in Christus dichter bij Zich. Onder de bedekking van het bloed en de gerechtigheid van Christus, nader je dan vol eerbied tot Gods troon. Je vindt daar een God van liefde, van goedertierenheid en genade. Je zult God dan meer als de Verbondsgod dan als de volstrekte Majesteit ontmoeten. Je zult meer van Gods goedheid en liefde zien dan van Zijn grootheid en almacht. Je ziel zal zich even ootmoedig als vroeger buigen, maar meer heilige vrijmoedigheid hebben in het gebed. Op het moment waarop je jezelf vernedert voor de oneindige God, zul je versterkt worden door de heerlijke zekerheid dat je in de tegenwoordigheid bent van de grenzeloze genade en oneindige liefde van God. Je bent in de Geliefde aangenomen. Zo word je uitgenodigd om hoger op te komen, en in staat gesteld om je in God te verheugen. Je nadert met heilig vertrouwen tot Hem. ‘Abba, Vader!

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend