23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Ik sterk u

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Ik sterk u.  Jesaja 41:10

God heeft een grote voorraad waarmee Hij deze belofte kan vervullen. Hij is overal toe in staat. Zolang de oceaan van Gods almacht niet kan uitdrogen, hoef je niet bang te zijn. Denk niet dat de kracht van mensen de macht van God ooit zal kunnen overweldigen. Zolang de oude fundamenten van de aarde vaststaan, heb je reden genoeg om vast te staan in je geloof. Dezelfde God Die de aarde op haar baan bestuurt, Die de brandende oven van de zon onderhoudt en de lampen aan de hemel hun licht laat geven, heeft beloofd jou dagelijks te steunen. Zolang Hij in staat is om het heelal in stand te houden, hoef je niet bang te zijn dat Hij niet in staat zal zijn om Zijn eigen beloften te vervullen. Bedenk wat Hij deed voor de generaties die voor ons geweest zijn. Hij sprak en het was er! Zou Hij Die de aarde schiep, moe worden? Zou Hij niet meer bij machte zijn om Zijn eigen kinderen te helpen? Zou gebrek aan kracht Hem ontrouw maken aan Zijn Woord? Wie is het Die de storm beveelt? Rijdt Hij niet op de vleugels van de wind? Maakt Hij de wolken niet tot Zijn wagen? Houdt Hij de oceaan niet in de holte van Zijn hand? Hoe zou Hij jou dan kunnen verlaten? Als Hij een belofte als deze op schrift laat stellen, zou jij dan de gedachte voeden dat Hij meer beloofd heeft dan Hij kan vervullen? O nee! Je kunt niet langer twijfelen. ‘O, U Die mijn God en mijn Sterkte bent, ik kan geloven dat U deze belofte vervult! Want de grenzeloze volheid van Uw genade kan nooit uitgeput raken. De overvloedige voorraadkamer van Uw kracht kan door Uw vrienden niet geleegd, en door Uw vijanden niet vernietigd worden!

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend