23 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Vertrouw op uw Heiland

Raap mijn ziel niet weg met de zondaren. Psalm 26:9

Angst wordt veroorzaakt door ongeloof.

David bad dit gebed uit angst; want een zeker iets in hem fluisterde hem toe: “misschien wordt u uiteindelijk toch nog met de zondaren gerekend.” Deze angst, dat door het ongeloof werd gevoed, komt meestal voort uit heilige angst, als men denkt aan de begane zonde. Zelfs de mens, die vergeven is, vraagt zich nog wel eens af: “Stel je voor dat mijn zonde toch nog herinnert zullen worden, zou mijn naam dan alsnog verwijderd worden van de lijst der verlosten?”

Hij denkt aan zijn huidige onvruchtbaarheid, er is zo weinig goeds te vinden, zo weinig liefde, zo weinig heiligheid! En als hij vooruit ziet naar de toekomst, ziet hij zijn zwakheid en de vele verzoekingen, die op hem wachten. Hij is bang om ten prooi te vallen van de vijand te worden. Een gevoel van zonde en verkeerdheid en van het kwaad dat nu nog in hem leeft, en dat in de toekomst nog begaan zal worden, doet hem met angst en beven bidden: “Raap mijn ziel niet weg met de zondaren.”

Vertrouw op uw Heiland

Lezer! als u dit gebed hebt gebeden, en als u deze Psalm kunt onderschrijven, hoeft u niet bang te zijn om met de zondaren weggeraapt te worden. Bezit u deze twee goede eigenschappen, die David bezat: namelijk, een uitwendige wandel in gerechtigheid, en een inwendige vertrouwen op God? Vertrouwd u op het offer van Christus, en kunt u rondom Gods altaar gaan met nederige hoop? Als u dat met “ja” kunt beantwoorden, wees dan gerust, u zult niet verloren gaan, dit is onmogelijk! In het oordeel wordt soort bij soort gerekend. “Vergadert Mij eerst het onkruid en bindt het in bussels om te verbranden, maar vergadert de tarwe in Mijn schuur.”

De gelovige is voor God te waardevol om verloren te gaan.

Zo dan, wanneer u zoals Gods volk bent, zult u ook met Gods volk zijn. U kunt niet met de bozen weggeraapt worden, want u bent te duur gekocht. Ja, u bent door Christus bloed verlost, u bent voor eeuwig de Zijne, en waar Hij is, daar zullen de Zijnen ook zijn. U bent voor God te waardevol om met de goddelozen uitgeworpen te worden. Zal de mens, die Christus liefheeft, verloren gaan? Onmogelijk! De hel kan u niet houden! De hemel eist u op! Vertrouw op uw Heiland en vrees niet. 

Lees ook: Schapen die niet verloren gaan.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend