23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Wat een versterking is God voor Zijn gemeente

Want de HEERE zal daar in Zijn macht bij ons zijn. Het zal een plaats van rivieren, van brede stromen zijn.  Jesaja 33 vers 21

Rivieren en brede stromen zorgen in een land voor vruchtbaarheid. De plaatsen die aan de oever van een rivier liggen, hebben vaak een rijke oogst en brengen allerlei soorten vruchten voort. God is als zo’n rivier voor Zijn gemeente. Omdat de gemeente God bezit, heeft zij overvloed. Wat kan zij vragen dat Hij haar niet wil geven? Welke behoefte kan zij opnoemen die Hij niet zal vervullen? ‘De HEERE van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten.’ Verlang jij naar het brood des levens? Het valt als manna uit de hemel. Verlang je naar stromen van fris en levend water? De Rotssteen volgt je, en die Rotssteen is Christus. Als je iets mist, is het je eigen schuld. God is niet enghartig. Rivieren en brede stromen geven ook aan dat er sprake is van handel. Onze God is voor ons een hemelse Koopman. We kunnen bij Hem allerlei handelswaren verkrijgen. Door onze Zaligmaker staan we in verbinding met het verleden. De schatten van Golgotha, de rijkdom van het verbond, de weelde van de eeuwige uitverkiezing, het komt allemaal naar ons toe op de brede stroom van de genade van onze God. Wij drijven ook handel met de toekomst .Er komen schepen naar ons toe die volgeladen zijn met de schatten van het duizendjarig rijk! Wat krijgen we een heerlijk zicht op de dagen waarin de hemel op aarde zal komen. Door onze Heiland staan we bovendien ook in verbinding met de engelen; wij hebben gemeenschap met de geesten van de volmaakt rechtvaardigen, die in Jezus’ bloed gewassen zijn, en voor Zijn troon zingen. En het allerbeste is de gemeenschap die wij hebben met de Eeuwige Zelf. Rivieren en brede stromen doen ons vooral denken aan zekerheid. Rivieren vormden vroeger een versterking. Wat een versterking is God voor Zijn gemeente! De duivel kan de brede stroom van Gods genade niet doorwaden. Hoe graag zou hij de loop van deze rivier afwenden; maar wees niet bang, want God blijft altijd Dezelfde. Satan kan ons plagen, maar niet ten gronde richten. Er zal geen galei onze rivier opvaren, en geen oorlogsschip voorbijgaan!

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend