23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Gemeenschap met Christus

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

…gemeenschap met Hem… 1 Johannes 1 vers 6

Vanaf het moment waarop wij door het geloof één werden met Christus, vormen wij een volmaakte eenheid met Hem. Zijn belangen zijn dezelfde als de onze, en andersom. Wij hebben gemeenschap met Hem in Zijn liefde. Wat Hij liefheeft, hebben wij lief. Hij heeft de heiligen lief – en wij ook. Hij heeft zondaars lief – wij dus ook. Hij heeft het arme stervende mensengeslacht lief – en wij dus ook. Hij smacht van verlangen om de woestijn van de aarde te hervormen in een hof van de Heere. Wij vormen een eenheid met Hem, in ons verlangen. Hij verlangt ernaar om God de eer te geven – en wij werken met dit doel. Hij wil graag dat de Zijnen komen waar Hij is – en wij verlangen daar ook naar. Hij wil de zonde verdrijven – en wij strijden onder Zijn banier. Hij verlangt ernaar dat al Zijn schepselen de naam van Zijn Vader zullen aanbidden – en wij bidden elke dag: ‘Uw Naam worde geheiligd, en Uw Koninkrijk kome!’  Wij hebben ook gemeenschap met Christus in Zijn lijden. Wij worden niet aan het kruis genageld, en wij sterven geen wrede dood, maar als Hij bespot wordt, worden wij bespot. Het is een goede zaak om bespot en veracht te worden omdat wij de Meester volgen, en de wereld tegen ons hebben. De discipelen staat niet boven hun Meester. In onze mate hebben wij gemeenschap aan Zijn dienende arbeid. Wij dienen onze medemensen met het woord van de waarheid en met de werken van de liefde. Het is ons voedsel om de wil te doen van Hem, Die ons heeft gezonden, om Zijn werk te volbrengen. Wij vormen ook een eenheid met Christus in onze vreugde. Wij zijn blij met de verhoging die Hij van Zijn Vader gekregen heeft. Er is aan deze kant van de hemel geen heerlijkere en zuiverdere vreugde dan de blijdschap van Jezus, die onze blijdschap volkomen zal maken. Uiteindelijk wacht Zijn heerlijkheid op ons. We zullen als Zijn geliefde Bruid met Hem op Zijn troon zitten. Dan zal onze gemeenschap met Hem voltooid worden en haar hoogtepunt bereiken!

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend