23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

God is groot van kracht

De Heere is lankmoedig doch van grote kracht. Nahum 1:3

Jehova is ‘lankmoedig’. Wanneer de genade in de wereld komt, rijdt ze met gevleugelde paarden; de assen van de wagenwielen zijn door haar snelheid rood van hitte. De toorn gaat echter voetstaps voort, want God heeft geen lust in de dood van de goddeloze. God houdt de scepter van Zijn ontferming steeds uitgestrekt; het zwaard van Zijn oordeel rust in de schede en wordt daarin gehouden door de doorboorde liefdehand, die bloedde voor de zonden van de mens. ‘De HEERE is lankmoedig’, omdat HIJ GROOT VAN KRACHT IS. Iemand die zichzelf in de hand heeft, is werkelijk groot van kracht.

Als God Zich in Zijn macht weerhoudt, is er werkelijk sprake van kracht: de kracht die Zijn almacht aan banden legt, is Zijn werkelijke almacht. Iemand die sterk van geest is, kan lange tijd getergd worden en hij wreekt het kwaad pas als zijn gevoel voor rechtvaardigheid hem daartoe aanzet. Iemand die zwak van geest is, wordt door het minste op geringste al geïrriteerd. De sterke geest verduurt het als een rots die niet wankelt, ook al slaan er duizenden golven tegenaan die hun niets beduidende woede al schuimend op haar top doen neerkomen. God kent Zijn vijanden, maar Hij houdt Zijn toorn in. Als Hij minder goddelijk zou zijn dan Hij is, dan zou Hij reeds lang zijn donder uit de hemelse schatkamers hebben doen neerkomen, dan zou Hij reeds lang de aarde hebben verschroeid met het vuur dat onder haar woedt en zou de mens al lang verdelgd zijn.

De grootheid van Zijn kracht brengt ons echter genade. Beste lezer, hoe staat het vanavond met u? Kunt u met een nederig geloof op Jezus zien en zeggen: ‘Mijn plaatsbekleder, U bent mijn rots en mijn vertrouwen’? Wees dan, geliefde, niet bang voor Gods kracht, want door het geloof hebt u tot Christus de toevlucht genomen; u behoeft niet langer beducht te zijn voor Gods kracht, net zo min als de beminden van een soldaat bang behoeven te zijn voor zijn schild en zwaard. Verblijd u daarentegen, dat Hij Die groot van kracht is, uw Vader en uw Vriend is.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend