23 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Veracht de dag der kleine dingen niet

Want wie veracht de dag der kleine dingen? daar zich toch die zeven verblijden zullen, als zij het tinnen gewicht zullen zien in de hand van Zerubbabel Zacharia 4:10

Hoe klein het werk der genade ook mag zijn,

De aanvang van het werk door de hand van Zerubbabel werd gekenmerkt door kleine dingen, maar niemand mocht het verachten, want de Heere had iemand verwekt die volharden zou tot de sluitsteen met gejuich zou worden aangebracht. Het tinnen gewicht, het paslood, was in goede handen. Dit is de troost van iedere gelovige in de Heere Jezus. Hoe klein het werk der genade in het begin ook zijn mag, het paslood is in goede handen; een groter bouwmeester dan Salomo is begonnen de hemelse tempel te bouwen en Hij zal niet ophouden noch zich laten ontmoedigen totdat de bovenste tinnen gelegd zullen zijn. Als het paslood in handen zou zijn van een willekeurig mens, dan zouden we eraan kunnen twijfelen of het gebouw ooit zou afkomen, maar het welbehagen des Heeren zal door Zijn hand voortgang vinden.

Veracht het niet.

Het werk vorderde met regelmaat en met grote zorg, want de hand van de Meester hield een goed werktuig vast. Als de muren haastig gebouwd zouden zijn, zonder dat er zorgvuldig toezicht op werd gehouden, dan zouden ze wel eens scheef opgetrokken kunnen worden; maar door de uitverkoren Opzichter werd het paslood gebruikt. Altijd houdt Jezus toezicht op de oprichting van Zijn geestelijke tempel, opdat die goed gebouwd zal worden. Wij hebben altijd haast, maar Jezus gaat oordeelkundig te werk. Hij zal het paslood gebruiken en wat niet recht is, moet steen voor steen worden afgebroken. Vandaar het mislukken van dikwijls veelbelovend werk, het uiteindelijk tekortschieten van een veelbelovende belijdenis. Het is niet aan ons om de kerk des Heeren te beoordelen, daar Jezus een vaste hand en een scherp oog heeft en het paslood op de juiste manier gebruikt. Zijn we daarom niet blij dat de beoordeling aan Hem wordt overgelaten?

Het paslood werd daadwerkelijk gebruikt– de bouwer hield het in tic hand en het duidde erop dat Hij het werk zeker zou afmaken. O Heere Jezus, wat zouden we blij zijn als we U aan Uw grote bouwwerk aan het werk zouden kunnen zien. O Sion, schone stad, uw muren liggen nog in puin! Sta op, heerlijke Bouwmeester, dat haar puinhopen zich over Uw komst zullen verheugen.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend