23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Uw goede Geest

Uw goede Geest. Nehemia 9:20

De zonde de Heilige Geest te vergeten komt helaas maar al te vaak voor. Dat is dwaas en getuigt van ondankbaarheid. Hij verdient beter, want Hij is goed, uitnemend goed. Als God is Hij in wezen goed. Hij deelt in het drievoudig heilig, heilig, heilig dat opklimt tot de Drieënige Jehova. Onvermengde reinheid en waarheid en genade is Hij. Hij is goedertieren, met tederheid verdraagt Hij onze eigenzinnigheid en worstelt Hij met onze opstandige wil; Hij verlevendigt ons uit ons dood zijn in de zonde en voedt ons op voor de hemel zoals een liefhebbende moeder haar kind verzorgt.

Hoe edelmoedig, vergevend en teder is deze geduldige Geest van God. Hij is goed in al Zijn werken. Al Zijn werken zijn goed in de meest volmaakte zin. Hij wekt goede gedachten op, zet tot goede werken aan, openbaart goede waarheid, past goede beloften toe, helpt in het verkrijgen van goede talenten die tot goede gevolgen leiden. Er bestaat in de hele wereld geen geestelijk goed waarvan Hij niet de auteur en de onderhouder is en de hemel zelf zal Hem het volmaakte karakter van haar verloste inwoners verschuldigd zijn. Hij is goed in al zijn bedieningen, als Trooster, Leraar, Leidsman, Heiligmaker, Opwekker en Voorspraak. Hij vervult Zijn ambt goed en al Zijn werken zijn tot zegen van de kerk van God. Zij die zich onder Zijn invloed stellen worden eveneens goed; zij die Zijn aandrang gehoorzamen, doen het goede; zij die onder Zijn kracht leven, ontvangen het goede.

Laten we dan ook ten aanzien van zo’n Persoon goed handelen in overeenstemming met wat onze dankbaarheid ons voorschrijft. Laten we Zijn Persoon aanbidden en vereren als God te prijzen in der eeuwigheid. Dat wij Zijn macht zullen erkennen en zullen inzien dat we Hem nodig hebben door op Hem te wachten in al onze heilige handelingen; laten we voortdurend Zijn hulp zoeken en Hem nooit bedroeven en laten we bij iedere gelegenheid die zich voordoet Zijn lof verkondigen. Als de kerk niet met groter eerbied in de Heilige Geest gelooft, kan ze niet gedijen. Hij is zo goed en goeddoende dat het dan ook zeer treurig zou zijn als Hij door geringschatting of verwaarlozing bedroefd zou worden.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend