22 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

De Heere is bij je

Ofschoon de Heere daar ware. Ezechiel 35:10

De vorsten van Edom zagen dat het hele land een woestenij was en ze rekenden erop dat het gemakkelijk te veroveren zou zijn, maar ze kregen te maken met een grote moeilijkheid waarmee ze geen rekening gehouden hadden: De Heere was daar; en de veiligheid van het uitverkoren land werd door Zijn aanwezigheid gegarandeerd. Wat ook de listen en lagen van de vijanden van Gods volk mogen zijn, ook nu is er diezelfde bescherming om hun plannen te verijdelen. De heiligen zijn Gods erfenis en Hij is temidden van hen en Hij zal Zijn eigendom beschermen. Wat een troost verschaft ons dat in onze problemen en geestelijke aanvechtingen! We worden voortdurend aangevallen, maar we worden ook steeds weer staande gehouden!

Hoe dikwijls richt satan zijn pijlen niet op ons geloof, maar ons geloof trotseert die vurige pijlen uit de hel; ze worden niet alleen afgeweerd, maar ook uitgeblust op het schild des geloofs, want ‘de Heere is daar’. Ook valt satan onze goede werkenaan. Nog nooit heeft een heilige een deugd of een genadegave bezeten die niet het doelwit is geweest van die pijlen uit de hel. Of dat nu een stralende hoop, warme en vurige liefde, lijdzaamheid of vurige ijver is, de oude vijand van al het goede zal proberen dat te vernietigen. De enige reden dat alles wat deugdzaam en beminnelijk in ons is niet wordt uitgedoofd, is dat ‘de Heere daar is’.

Als de Heere heel ons leven door met ons is geweest dan hoeven we niet bang te zijn dat we ons vertrouwen in ons stervensuur zullen kwijt raken; want als we gaan sterven dan zullen we bemerken dat ‘de Heere daar is’. Als dan de woeste, kille baren over ons heen zullen slaan, zullen we bodem voelen en weten dat alles goed is. Als onze aardse tijd verstreken is dan zullen onze voeten staan op die Rots der eeuwen. Geliefden, vanaf het begin tot het eind van het leven van een christen is de enige reden dat hij niet omkomt het feit dat ‘de Heere daar is’Alleen als de God van eeuwige liefde zou veranderen en Zijn uitverkorenen aan hun lot zou overlaten, zou Gods kerk vernietigd kunnen worden. Maar anders is dat onmogelijk, want er staat geschreven: JEHOVAH SHAMMAH, de HEERE is daar.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend