23 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Een belofte van een trouwe God

“Hij zal genade en ere geven.” Psalm 84:12

De Heere zal genade geven.

De Heere is mild van aard, geven is Zijn vreugde. Zijn gaven zijn uitermate kostbaar, en zo overvloedig als het licht van de zon. Hij geeft genade aan Zijn uitverkorenen, omdat Hij het wil. Hij geeft het aan de verlosten omwille van Zijn verbond, aan de geroepenen omwille van Zijn belofte. Aan de gelovigen omdat zij die zoeken, aan zondaars omdat zij het nodig hebben. Hij geeft genade, overvloedig, op de juiste tijd, voortdurend, bereidwillig, soeverein; en de waarde van de gave wordt dubbel verhoogd, door de wijze waarop Hij geeft. Hij geeft Zijn volk genade op allerlei manieren: vertroostend, behoudend, heiligend, leidend, lerende en ondersteunende. Dit stort Hij zonder ophouden uit in hun ziel, en wat er ook gebeurt, Hij zal dat blijven doen. Als ziekte ons treft, dan zal de Heere genade geven. Als armoede ons overvalt dan zal de Heere voorzien. Wanneer de dood zal komen, dan zal genade een licht ontsteken in de duisternis. Lezer! hoe goed is het, bij het voorbijgaan van de jaren en het vallen van de bladeren, zulk een onwankelbare belofte te hebben als deze: “de Heere zal genade geven.”

Een belofte van een trouwe God.

Het voegwoord “en” is in dit vers als een gouden ketting, die het tegenwoordige met het toekomende verbindt; genade en eer gaan altijd tezamen. God heeft ze samengevoegd, en niemand kan ze scheiden. Nooit zal de Heere een ziel, die Hij heeft doen leven voor Zijn genade, de eer onthouden. Inderdaad, eer is niets anders dan genade in haar Sabbatskleed, genade in volle bloei, gerijpte genade zoals vruchten in de herfst. Hoe spoedig wij die eer zullen deelachtig zijn, kan niemand zeggen. Misschien zullen wij reeds voor het einde van de maand oktober (avond) de heilige stad aanschouwen; maar of het nu langer of korter zal duren, wij zullen verheerlijkt worden. Heerlijkheid, de heerlijkheid van de hemel, de eeuwige heerlijkheid, de heerlijkheid van Jezus, de heerlijkheid van de Vader zal de Heere aan Zijn uitverkorene zeker geven. O zeldzame belofte van een trouwe God!

 Die heerlijkheid wil zien, moet van genade weten
‘t Zijn gouden schalmen van een zelfde hemelketen.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend