23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Het zwaard van de HEERE en van Gideon!

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Het zwaard van de HEERE en van Gideon! Richteren 7 vers 20

Gideon gaf aan zijn volk het bevel om fakkels in aarden kruiken te steken, deze kruiken in stukken te slaan, het licht te laten schijnen, met de bazuinen te blazen, en te roepen: ‘Het zwaard van de HEERE en van Gideon!’ En dit is nu precies wat alle christenen moeten doen. Het is allereerst heel belangrijk dat je schijnt. Breek de kruik die jouw licht nog verbergt, gooi de korenmaat aan de kant die jouw lamp aan het oog onttrekt, en schijn! Laat je licht voor de mensen schijnen; laten jouw goede werken zo duidelijk zijn, dat de mensen kunnen zien dat je bij Jezus geweest bent.
Verder moet ook het geluid van de bazuin gehoord worden. Wees ermee bezig om zondaars tot Christus te brengen. Vertel hen dat Hij gekruisigd is. Breng hen het Evangelie. Laat het hun oor niet ontgaan. Het wachtwoord van Gideon is de strijdkreet van de Kerk. ‘Het zwaard van de HEERE!’ God moet dit doen, het is Zijn werk. Maar wij mogen niet zomaar toekijken. Er moet bezigheid zijn! ‘…en het zwaard van Gideon!’ Als wij alleen het eerste maar roepen, worden we lui en roekeloos. En als wij alleen het tweede laten horen, vertrouwen wij op de menselijke macht, en dat is afgoderij. Wij moeten deze twee dingen evenwichtig samenvoegen. Vanuit ons zelf kunnen wij niets doen, maar met de hulp van onze God zijn wij tot alles in staat! Laten we daarom het besluit nemen om persoonlijk uit te gaan, in Zijn Naam, om met de brandende fakkel van een heilig voorbeeld en met de bazuinklanken van een ernstig getuigenis God te dienen. Dan zal God met ons zijn. Midian zal in verwarring worden gebracht, en de Heere van de hemelse legers zal in eeuwigheid regeren!

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend