25 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Open mijn oren zodat ik Uw stem opnieuw mag horen

O, gij bewoonster der hoven, de metgezellen merken op uw stem, doe ze mij horen. Hooglied 8:13

Verlangen naar Zijn stem.

Mijn dierbare Heere Jezus herinnert zich de Hof van Getsemané heel goed en hoewel Hij die hof verlaten heeft, verkeert Hij nu in de hof van Zijn kerk. Daarin openbaart Hij zich aan degenen die Zijn gezelschap zoeken. Die liefdesstem waarmee Hij tot Zijn geliefden spreekt, is mooier dan de hemelse harpen. Er klinkt een liefde in die alle menselijke muziek ver achter zich laat. Tienduizenden op aarde en miljoenen in de hemel worden bekoord door deze lieflijke klanken.

Sommigen die ik goed ken en die ik zeer benijd, luisteren nu naar die geliefde stem. O, dat ik deel mocht nemen aan hun vreugde! Zeker, sommigen van hen zijn arm, anderen zijn ziek en weer anderen liggen voor de poorten van de dood, maar, o Heere, ik zou graag met hen honger willen lijden, met hen mee willen lijden of met hen willen sterven, als ik Uw stem maar mocht horen. Eens hoorde ik die geregeld, maar ik heb Uw Geest bedroefd. Heb medelijden met mij en zeg nog eenmaal: ‘Ik ben uw heil alleen.’

Heere open mijn oren.

Geen andere stem kan mij geruststellen; Ik ken Uw stem en kan door een andere niet bedrogen worden; O, ik bid het U, laat mij die horen. Ik weet niet wat U zeggen wilt, en ik stel geen enkele voorwaarde, mijn Geliefde. Laat mij slechts Uw stem horen en als het een vermaning is, zal ik U daarvoor danken. Misschien is er een pijnlijke operatie nodig om mijn dove oren te openen, maar wat het ook zal kosten, ik geef die ene vurige wens om U te horen niet op. Open mijn oren opnieuw, roep mij zo luid dat mijn oren er pijn van doen, maar laat mij niet doof blijven voor Uw roepstem. Heere, vervul vanavond de wens van deze onwaardige, want ik ben de Uwe en U hebt mij met Uw bloed gekocht. U hebt mijn ogen geopend om U te zien en het zien heeft mij gered. Heere, open mijn oren. Ik heb Uw hart gelezen, laat mij nu Uw stem horen.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend