25 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Hij heeft zich voor u niet geschaamd

Ik heb u gekend in de woestijn, in een zeer heet land. Hosea 13:5

Hij bleef zonder schaamte aan mijn zijde als mensen mij lieten vallen.

Ja Heere, U kende mij inderdaad in mijn gevallen staat, en zelfs toen hebt U mij voor Uzelf gekozen. Toen ik walgelijk en verachtelijk was, hebt U mij als Uw kind aangenomen en hebt U mij in al mijn nood geholpen. Uw Naam zij voor eeuwig geprezen voor deze vrije, rijke en overvloedige genade. Sinds die tijd is mijn innerlijke ervaring vaak een woestijn geweest, maar U hebt mij toch als Uw geliefde gekend en hebt stromen van liefde en genade in mij uitgestort om mij te verblijden en vruchtbaar te maken. Ja, en ook als mijn uiterlijke omstandigheden er slecht voorstonden en ik in een land van uiterste duisternis ronddwaalde, heeft Uw nabijheid mij getroost.

Toen verachting mijn deel was, hebben de mensen mij niet gekend, maar U heeft mijn ziel in tegenspoed niet laten vallen, want door verdrukkingen wordt Uw liefde niet verminderd. O liefdevolle en genadige Heere, ik loof U voor al Uw trouw aan mij in moeitevolle omstandigheden bewezen en ik betreur dat ik U soms vergeten heb en mijzelf grootgemaakt heb, terwijl ik alles aan Uw zachtmoedigheid en liefde te danken had. Wees alstublieft ook hierin Uw kind genadig!

Nooit zal ik mij schamen voor zulk een liefde.

Mijn ziel, als Jezus u in deze verachtelijke staat niet verwierp, wees er dan van verzekerd dat u Hem en Zijn zaak toebehoort nu het goed met u gaat. Wordt door uw wereldse successen niet hoogmoedig en schaam u niet voor de waarheid en de arme kerk, waaraan u verbonden bent. Volg Jezus in de woestijn, draag met Hem het kruis, ook als de hitte van de vervolging heviger wordt. Hij heeft u gekend, o mijn ziel, in uw armoede en schande – wees nooit zo verraderlijk u voor Hem te schamen. O wat een schandelijke gedachte om mij voor mijn Welbeminde te schamen! Jezus, mijn ziel kleeft aan U.

Ik zoek U op de heldere dag,
maar ook in de nacht van verdriet.
Van Uw lichtglans wil ik licht,
zonder Uw schoonheid kan ik niet.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend