25 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Bent u Jezus kwijtgeraakt?

Maar hun ogen werden gehouden dat zij Hem niet kenden. Lucas 24:16

Hoe kan ik Jezus weer vinden?

De discipelen moeten Jezus gekend hebben, want ze hadden Zijn stem zo vaak gehoord en zo vaak Zijn vermoeide gezicht gezien dat het een wonder is dat zij Hem niet herkenden. Maar is het met u ook niet zo? U hebt Jezus recent niet gezien. U bent aan Zijn tafel geweest, maar u hebt Hem daar niet ontmoet. Vanavond voelt u zich bedroeft, maar hoewel Hij zegt: ‘Ik ben het, vrees niet’, kunt u Hem toch niet zien.

Helaas, onze ogen worden zo gehouden. Wij kennen Zijn stem; en hebben Hem in het gezicht gekeken; ons hoofd heeft tegen Zijn borst gelegen, en toch, hoewel Jezus heel dichtbij ons is, zeggen we: O, wist ik maar waar ik Hem vinden kon! We zouden Jezus moeten kennen, want we hebben de Bijbel waarin Zijn gezicht weerspiegeld wordt en toch is het mogelijk dat we bij het openen van dat kostbare boek geen spoor van de Welbeminde ontdekken.

Hij is er, laat het ongeloof uw ogen niet verbinden.

Dierbaar kind van God, is het met u ook zo gesteld? Jezus is te vinden onder de leliën van het Woord en u wandelt tussen die lelies en toch ziet u Hem niet. Het is Zijn gewoonte om door de Schrift te wandelen en zo met Zijn volk te spreken. Hij spreekt zoals de Vader met Adam sprak door de wind des daags en hoewel u in de hof van de Schrift bent, ziet u Hem toch niet, hoewel Hij daar altijd te vinden is. En waarom ziet u Hem niet? Dat ligt net zoals bij de discipelen aan het ongeloof.

Kennelijk verwachtte ze niet dat ze Jezus zouden zien en daarom herkenden ze Hem niet. Wat het geestelijke betreft ontvangen we in hoge mate datgene wat we verwachten van de Heere. Alleen door het geloof kunnen we Jezus zien. Laat het uw gebed zijn: ‘Heere, open mijn ogen, opdat ik mijn Heiland bij mij mag zien.’ Het is een grote zegen als we Hem willen zien, maar o, het is een nog veel grotere zegen als we Hem werkelijk aanschouwen. Hij is goed voor degenen die Hem zoeken, maar voor degenen die Hem vinden is Hij onuitsprekelijk dierbaar.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend