24 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Op wie vertrouwt u?

“Op wie vertrouwt gij nu!” Jesaja 36:5

Is dit vertrouwen ook uw vertrouwen?

Lezer! dit is een belangrijke vraag. Luister naar het antwoord van de gelovige, en kijk dan of het ook uw antwoord is.  Op wie vertrouwt gij? “Ik vertrouw”, zegt de christen, “op een driemaal heilig God. Ik vertrouw op de Vader, gelovende, dat Hij mij uitverkoren heeft van voor de grondlegging van de wereld. Ik vertrouw op Hem, om alles voor mij te voorzien, om mij te leren, te leiden, te verbeteren waar het nodig is, en mij eenmaal te brengen in Zijn huis met de vele woningen. Ik vertrouw op de Zoon, God uit God is Hij, de mens Christus Jezus. Ik vertrouw op Hem, om al mijn zonden weg te nemen door Zijn eigen offerande, en mij te bekleden met Zijn volkomen gerechtigheid. Ik vertrouw op Hem als mijn Middelaar, om al mijn smekingen en gebeden voor Zijn Vaders troon te brengen, en als mijn Voorspraak op de laatste grote dag, om mijn zaak te bepleiten en mij te rechtvaardigen. Ik vertrouw op Hem, om hetgeen Hij is, om hetgeen Hij gedaan heeft en nog beloofd heeft te zullen doen.

De hartstochten aan banden gelegd.

Ten laatste vertrouw ik op de Heilige Geest. Hij is begonnen mij te reinigen van mijn aangeboren zonden; ik vertrouw er op dat Hij ze allemaal uitdrijven zal; ik vertrouw op Hem om mijn hartstochten te beteugelen, mijn wil te onderwerpen, mijn verstand te verlichten, mijn hart in bedwang te houden, mij in moedeloosheid te troosten in zwakheid te helpen, en mijn duisternis te verlichten.  Ik vertrouw op Hem, om in mij te wonen als mijn leven, in mij te regeren als mijn Koning, mij geheel te heiligen naar geest, ziel en lichaam, en mij vervolgens op te nemen, om voor eeuwig te wonen met de heiligen in het licht.” O gezegend vertrouwen! Op Hem te vertrouwen, wiens macht nooit uitgeput raakt, wiens liefde nimmer afneemt, wiens vriendelijkheid nimmer verandert, wiens getrouwheid nimmer faalt, wiens wijsheid nimmer bedrogen uitkomt, en wiens goedheid nimmer verminderen kan! Lezer, u bent gelukkig! als dit uw vertrouwen is!  Met dit vertrouwen zult u hier een liefelijke vrede hebben, hiernamaals verheerlijkt worden, en de grond van uw vertrouwen zal nimmer wankelen. 

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend