23 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Bidden in de Heilige Geest

“Biddende in de Heilige Geest.” Judas 1:20

Bidden in de Heilige Geest, is een vurig gebed.

Dit is het grote kenmerk van het oprechte gebed: in de Heiligen Geest. De godsvrucht, die bij God aangenomen wordt, moet van de hemel gegeven worden. Alleen het gebed, dat van God komt, kan tot God gaan. We moeten de pijlen van de Heere terugschieten. Het verlangen, dat Hij in ons hart legt, zal Zijn hart bewegen en een zegen achterlaten; maar de begeerte van het vlees hebben geen macht op Hem. Bidden in de Heilige Geest wil zeggen vurig bidden.

Koude gebeden hoort God niet. Wie niet vurig bidt, bidt helemaal niet. We kunnen net zo min spreken van een lauw gebed als dat men een vuur lauw kan noemen; want een vuur moet onvermijdelijk heet zijn. Bidden in de Heilige Geest is met volharding bidden. De ware bidder ontvangt onder het aanhouden kracht en bidt vuriger, als God niet direct antwoordt. Hoe langer de poort gesloten blijft, des te heviger klopt hij aan, en hoe langer de Engel op zich laat wachten, des te meer is hij vast besloten Hem niet te laten gaan, tenzij Hij hem zegent. 

Roepen uit de diepte.

Een onwankelbaar aanhouden met tranen en verdriet, is schoon in Gods oog. Bidden in de Heilige Geest is nederig bidden; want dit maakt ons nooit hoogmoedig. Het is Zijn werk ons te overtuigen van zonde, en ons gebroken van hart en verslagen van geest te maken. Wij zullen nooit zingen: “Gloria in excelsis“, tenzij wij tot God bidden “uit de diepte”; uit de diepte moeten wij roepen, als wij ooit de heerlijkheid van de hemel willen zien. wanneer wij zo bidden, dan bidden wij ook met liefde.

Het gebed moet de aangename geur van de liefde bezitten, van de liefde tot onze broeders en tot Christus. Het moet ook een gebed vol van geloof zijn. De mens overwint slechts door het geloof. De Heilige Geest is de bewerker van het geloof en geeft kracht, zodat wij al biddend Gods beloften kunnen geloven. O, mocht al deze uitmuntende genade, kostbaar en lieflijk als de fijnste specerijen, in ons overvloedig zijn, omdat de Heilige Geest in onze harten is uitgestort! Gezegende trooster! volbreng Uw kracht in ons, en maak ons ware bidders. 

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend