23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Maak de wereld maar jaloers

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Mijn deel is de HEERE, zegt mijn ziel.  Klaagliederen 3 vers 24

Hier staat niet: ‘De HEERE is gedeeltelijk mijn deel.’ Er staat ook niet: ‘De HEERE is in mijn deel.’ Hij Zelf is de erfenis van mijn ziel. De HEERE is mijn deel. Niet alleen Zijn genade, Zijn liefde of verbond, maar Jehova Zelf! Hij heeft ons tot Zijn deel uitgekozen, en wij hebben Hem tot het onze gekozen. Het is waar dat de HEERE ons eerst voor dit erfdeel moest uitkiezen, want wij zouden het zelf nooit gekozen hebben. Onze Heiland had ons het eerst lief; Hij koos ons uit, maar nu hebben wij Hem ook lief en we zullen Zijn eigendom blijven. Hij is ons bevredigende deel. Wij hebben genoeg aan Hem. God is in Zichzelf volkomen; en als God volmaakt is in Zichzelf, dan is Hij het ook voor ons. Het is niet makkelijk om de verlangens van mensen te bevredigen. Op het moment waarop een mens tevreden lijkt te zijn, komt hij opeens tot het bewustzijn dat hij nog iets mist en dat er nog iets ontbreekt wat hij moet hebben. Vervolgens roept de stem in zijn hart: ‘Geef, geef!’ Maar alles waar wij naar kunnen verlangen, kunnen we in ons Goddelijke erfdeel vinden. Wij kunnen met recht zeggen: ‘Wie heb ik behalve U in de hemel? Naast U vind ik nergens vreugde in op de aarde.’ De HEERE laat ons drinken vanuit de fontein van Zijn zegeningen. Ons geloof slaat haar vleugels uit en stijgt als een adelaar naar de hemel van de Goddelijke liefde. Daar vindt zij haar thuis. ‘De meetsnoeren zijn voor mij in liefelijke plaatsen gevallen, ja, een prachtig erfelijk bezit heb ik gekregen.’ Laten we ons altijd in de HEERE verblijden. Laten we aan de wereld tonen dat we een gelukkig en gezegend volk zijn. Wij moeten hen jaloers maken, zodat zij zullen zeggen: ‘Wij willen met jullie mee gaan, want we hebben gehoord dat God met jullie is!’

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend