23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Geef je God de heerlijkheid

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Romeinen 11 vers 36

Dit moet de enige wens van een Christen zijn. Al onze andere wensen en verlangens moeten ondergeschikt zijn aan deze wens. De Christen mag verlangen naar voorspoed, maar alleen als het meewerkt om Hem meer heerlijkheid te geven. Hij mag verlangen naar meer gaven en genade, maar alleen met het doel dat Hij meer heerlijkheid zal ontvangen. Als jij voor jouw handelen andere drijfveren hebt dan alleen het bevorderen van de heerlijkheid van Christus, ben je niet bezig op de manier waarop dit zou moeten. Een Christen is ‘uit God en door God’; leef dan ook ‘tot Hem’ (Rom. 11 vers 36)! De liefde voor Hem moet je hart sneller laten kloppen en de ijver voor Zijn Naam je ziel laten ontvlammen. Laat God jouw enige doel zijn. Wees er zeker van je alleen maar verdriet over jezelf zult halen als je begint te handelen vanuit egoïsme. Als God jouw hoogste genot is, zul je in dood of leven, vreugde of pijn, kunnen zeggen dat Gods leiding in jouw leven het beste voor je is! Laten je wensen met betrekking tot de heerlijkheid van God steeds toenemen. Je hebt Hem in je jeugd geprezen, maar je mag nu niet meer tevreden zijn met de lofzangen die je Hem toen gaf. Heeft God jouw werk gezegend? Geef Hem meer, als Hij jou meer gegeven heeft. Heeft God je meer ervaring geschonken? Verheerlijk Hem dan door een sterker geloof dan je aan het begin van je geloofsleven had. Is je kennis groter geworden? Zing dan op een meer verheven manier voor Hem. Ben je gelukkiger dan vroeger? Ben je genezen en heeft God jouw verdriet in vreugde en vrede veranderd? Prijs Hem dan op hogere toon! Leg meer vuur en wierook in het vat van je lofprijzing. Geef Hem in de praktijk van je leven de eer, en laten je persoonlijke toewijding en toenemende heiligheid het ‘Amen!’’ zijn op de woorden van onze dagtekst.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend