23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Het uitgekozen volk door God

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Want het deel van de HEERE is Zijn volk.  Deuteronomium 32 vers 9

Hoe is het volk van de HEERE Zijn volk geworden? Dit kwam door Zijn eigen keus. Hij heeft hen uitgekozen en hen Zijn liefde gegeven. Dit deed Hij niet omdat Hij iets goeds in hen zag, of van hen verwachtte. Hij ontfermde Zich over wie Hij Zich wilde ontfermen, en koos hen uit voor het eeuwige leven. Dit is Gods soevereine uitverkiezing. Maar Hij heeft hen niet alleen uitverkoren, Hij heeft hen ook gekocht. Hij betaalde voor hen de losprijs, tot de laatste penning toe. Zijn rechten op hen zijn dus onbetwistbaar. Het deel van de HEERE is helemaal verlost; niet door vergankelijke dingen zoals goud of zilver, maar door het kostbaar bloed van de Heere Jezus Christus. Hij heeft geen hypotheek op Zijn bezittingen; niemand kan ook maar enige rechten doen gelden. De prijs is in het open gerechtshof betaald, en de Kerk is voor altijd het bezit van de Heere. Je kunt het teken van het bloed op al de uitverkorenen zien; het is onzichtbaar voor een menselijk oog, maar het is bij Christus bekend, want Hij kent wie van Hem zijn. Hij vergeet niemand van hen die Hij gekocht heeft. Hij telt de schapen, voor wie Hij Zijn leven aflegde, en denkt aan de gemeente, voor wie Hij Zichzelf gaf. Hij heeft Zijn volk niet alleen uitgekozen en gekocht, maar ook veroverd. Wat een strijd heeft Hij moeten leveren voor wij overwonnen waren! Hoe lang heeft Hij onze harten belegerd! Hoe vaak heeft Hij onderhandelingen met ons willen aanknopen. Maar wij sloten de poorten, en versterkten onze muren. Herinneren wij ons niet het geweldige uur, waarop Hij onze harten innam? Herinneren we ons het moment niet, waarop Hij Zijn kruis tegen onze muren plaatste, en de bloedrode vlag van Zijn genade op onze vesting plantte? Wij zijn de gevangenen van Zijn almachtige liefde. Omdat wij uitgekozen, gekocht en overwonnen zijn, heeft onze Goddelijke bezitter onvervreemdbare rechten; wij zijn blij dat wij niet meer van onszelf zijn. Wij verlangen er elke dag naar om Zijn wil te doen, en Zijn Naam te verheerlijken.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend