22 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Looft Hem, prijst Zijn Naam

Looft Hem, Prijst Zijn Naam. Psalm 100:4

Zie de Zoon van God in al Zijn heerlijkheid.

De Heere wil dat Zijn volk grote en gelukkige gedachten over Hem hebben. Jezus is niet tevreden als Zijn broeders gering over Hem denken. Hij vindt het heerlijk als Zijn ondertrouwden gelukkig zijn met Zijn schoonheid. We moeten Hem niet alleen maar beschouwen als iemand die we nodig hebben, zoals we brood en water nodig hebben, maar als een bijzondere heerlijkheid, als onze grootste vreugde. Daarom heeft Hij zichzelf geopenbaard als de ‘parel van grote waarde’ in Zijn onovertroffen schoonheid, als ‘een bundeltje mirre’ in Zijn verfrissende geur, als ‘de roos van Saron’ in zijn blijvende reuk en als ‘de lelie’ in Zijn vlekkeloze reinheid.

Om ons te helpen grote gedachten over Christus te hebben, is het goed te bedenken wat een aanzien Christus genoot in de hemel, waar alles op juiste waarde wordt geschat. Bedenk hoe God Zijn eniggeboren Zoon, Zijn onuitsprekelijke gave aan ons, waardeert. Zie eens hoe de engelen over Hem denken als zij het als de hoogst mogelijke eer beschouwen dat zij hun gezicht aan Zijn voeten bedekken. Zie hoe de door Zijn bloed gekochten kinderen over Hem denken als zij dag en nacht Zijn welverdiende lof zingen. Als we verheven gedachten over Christus koesteren, zijn we ook in staat om overeenkomstig die gedachten over Hem te handelen.

Liefde en eerbied gaan samen.

Hoe hoger we Christus op de troon zien en hoe dieper we ons buigen aan de voet van die troon, hoe meer we bereid zullen zijn Hem te dienen zoals we zouden moeten doen. Onze Heere Jezus wil dat wij hoog van Hem denken zodat we ons blijmoedig aan Zijn gezag onderwerpen. Hoge gedachten over Hem doen ook onze liefde voor Hem toenemen. Liefde en eerbied gaan samen. Gelovige, denk daarom vaak aan de uitmuntende eigenschappen van uw Meester.

Denk aan de heerlijkheid die Hij eertijds bezat voordat Hij uw natuur aannam! Denk aan die geweldige liefde die Hem van Zijn troon deed afdalen om aan het kruis te sterven! Bewonder Hem als Hij alle machten van de hel overwind. Zie Hem opgestaan, gekroond en verheerlijkt! Buig u voor Hem neer als voor de Wonderlijke, de Raadsman, de machtige God, want alleen dan zal uw liefde voor Hem kunnen zijn wat die wezen moet.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend