22 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Licht van ontdekking, een geschenk van God

In Uw licht zien wij het licht Psalm 36:9

Licht werd aan Petrus geschonken.

Er is geen stem die de liefde van Christus aan het hart kan verkondigen, zolang Jezus daarin zelf niet spreekt. Alle beschrijvingen schieten tekort en worden saai tot de Heilige Geest die met leven en kracht vervult. Als onze Immanuël Zichzelf niet openbaart, kan de ziel Hem niet zien. Als u de zon zou willen zien, zou u dan allerlei lampen verzamelen om de zon te kunnen zien? Nee, een verstandig iemand weet dat de zon zichzelf moet openbaren en alleen door haar eigen licht kan die machtige lichtbron gezien worden. Zo is het ook met Christus.

Zalig, zijt gij, Simon bar Jona’, zei Hij tot Petrus, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard.’ U kunt een mens de allerbeste opvoeding geven, u kunt de verstandelijke vermogens tot de hoogste graad ontwikkelen, maar op geen enkele manier kan Christus zo geopenbaard worden. Gods Geest moet met kracht komen en de mens met Zijn vleugelen overschaduwen. De Heere Jezus moet Zichzelf in dat verborgen heilige der heilige aan het geheiligd oog openbaren, zoals Hij dat niet aan kortzichtige mensen doet.

Wij hebben ogenzalf nodig om het licht te zien.

Christus moet Zijn eigen spiegel zijn. De grote massa van deze verblinde wereld kan niets zien van de onuitsprekelijke heerlijkheid van Immanuël. Hij staat voor hen zonder enige gedaante of begeerlijkheid. Hij is voor hen een wortel uit dorre aarde, verworpen door de dwaas en veracht door de hoogmoedige. Pas als de Geest de ogen zalft met ogenzalf, het hart verlevendigt met goddelijk leven en de ziel een hemelse smaak geeft, dan pas wordt Hij begrepen.

U, die gelooft, is Hij dierbaar’ voor u is Hij de hoeksteen, de rots van het behoud, uw alles. Maar voor anderen is Hij ‘een steen des aanstoots en een rots der ergernis’. Gelukkig zijn de mensen aan wie de Heere zichzelf openbaart, want Zijn belofte aan hen is dat Hij woning bij hen zal maken.O Jezus, onze Heere, ons hart staat voor U open, kom binnen en ga nooit meer weg. Openbaar Uzelf aan ons. Verblijd ons met een blik op Uzelf in al Uw heerlijkheid.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend