25 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

De kracht van het gebed

Hun gebed kwam tot Zijn heilige woning in de hemel 2 Kronieken 30:27

Het gebed heeft een ongekende kracht, het is een open deur die niemand sluiten kan.

In alle gevallen en in iedere situatie is het gebed de nooit falende toevlucht voor de christen. Als u uw zwaard niet kunt gebruiken, kunt u uw toevlucht nemen tot het wapen van het gebed. Uw kruit mag dan vochtig zijn en de pees van de boog verslapt, maar het wapen van het gebed is altijd in orde. De satan lacht om de speer, maar hij beeft voor het gebed. Het zwaard en de speer moeten geslepen worden, maar het gebed roest nooit en als we denken dat het bot is, snijdt het het beste.

Gebed is een open deur die niemand kan sluiten. De duivels mogen u van alle kanten omringen, maar de weg omhoog is altijd open. Zolang die weg niet geblokkeerd wordt, zult u niet in handen van de vijand vallen. We kunnen nooit door belegering, stormladders, ondermijning of storm afgesneden worden, zolang vanuit de hemel hulp kan neerdalen om ons in tijden van nood te verlossen.

Let op! Het gebed is nooit tevergeefs.

Voor gebed is er altijd plaats, zowel in de zomer als in de winter houdt het zijn waarde. Het gebed vindt in de hemel gehoor in het holst van de nacht, als we bezig zijn, midden op de dag en in de schaduw van de avond. Onder alle omstandigheden, armoede, ziekte, neerslachtigheid, laster of twijfel, altijd zal de God van het verbond uw gebed horen en het verhoren vanuit Zijn heilige woning. Het gebed is ook nooit tevergeefs. Het ware gebed is altijd ware kracht. Misschien krijgt u wel niet altijd waar om u vraagt, maar altijd zal er in uw werkelijke nood voorzien worden.

Als God Zijn kinderen niet letterlijk verhoort, dan doet Hij dat in ieder geval naar de geest. Als u om gewoon meel vraagt, zult u dan boos zijn als Hij u de fijnste bloem geeft? Wanneer u om lichamelijke gezondheid bidt, zult u dan klagen als Hij in plaats daarvan uw lichamelijke klachten gebruikt om u van uw geestelijke ziekten te genezen? Is het niet beter dat het kruis geheiligd wordt dan dat het weggenomen wordt? Lezer, vergeet vanavond niet uw gebed en smeking op te zenden. De Heere is bereid om al uw wensen te vervullen.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend