23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Leer ons bidden

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Bidt u dan alzo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt… Mattheüs 6 vers 9

Dit gebed wordt gebeden vanuit de geest van de aanneming tot kinderen. De aanhef ‘Onze Vader’ moet het begin van elk oprecht gebed zijn. Een gebed kan niet aangenomen worden als dit niet gezegd kan worden. De geest van het kind ontdekt de grootheid van de Vader al meteen. En daarom volgt na de eerste woorden: ‘Die in de hemelen zijt…’ Dit wordt direct gevolgd door: ‘Uw Naam worden geheiligd!’  Het kind dat ‘Abba, Vader!’ stamelt, wordt als de cherubs, die roepen: ‘Heilig, heilig , heilig!’  En dan is het nog maar één stap naar de vurige zendingsgeest die een noodzakelijk gevolg is van kinderlijke liefde en eerbiedige aanbidding: ‘Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde.’  Vervolgens komt de uitdrukking van de diepgevoelde afhankelijkheid van God: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood.’ Wie nog verder verlicht wordt door de Heilige Geest, ontdekt dat hij niet alleen afhankelijk, maar ook zondig is. Daarom smeekt hij om genade: ‘Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.’ Wie deze vergeving ontvangen heeft, en wie weet dat hij door God is aangenomen, smeekt ootmoedig om heilige volharding: ‘Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.’ Hier vinden we zowel de positieve als de negatieve kant van de heiligmaking. Als gevolg van al het bovenstaande, komt er een overwinnende verheerlijking: ‘Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.’ Wij verheugen ons erin dat onze Koning regeert en dat Hij in Zijn genade zal heersen van de rivier tot aan de einden van de aarde. Aan Zijn heerschappij zal geen einde komen. Zo leidt dit korte voorbeeldgebed onze ziel van het gevoel van de aanneming tot de gemeenschap met onze regerende God. Heere, leer ons zo bidden!

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend