23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Loof de Heere met heel je hart

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Ik zal de HEERE loven met heel mijn hart.  Psalm 9 vers 2

Op een verhoord gebed moet een lofzang volgen. Als de zon van de hemelse liefde de grond heeft verwarmd, stijgt er een nevel van dankbaarheid van de aarde op. Is de Heere je genadig geweest? Heeft Hij geluisterd naar jouw smeken? O, prijs Hem dan zolang je leeft! Als je Gods goedheid zwijgend aanneemt ben je niet alleen ondankbaar, maar ook schuldig. Wie zo reageert, is net zoals de negen melaatsen die niet terugkwamen om de Heere te danken nadat zij van hun melaatsheid genezen waren. Als wij vergeten om God te prijzen, brengen we onszelf schade toe. God loven is – net zoals bidden – één van de dingen die onze geestelijke groei bevorderen. Als wij God prijzen, vergeten we onze zorgen, wordt onze hoop weer levend en ons geloof groter. God loven is een gezonde oefening, die de pols van de gelovige sneller laat kloppen. Het geeft hem frisse krachten om in de dienst van zijn Meester te staan. God danken voor ontvangen zegeningen is ook een middel waarmee we onze medemensen goed kunnen doen. Anderen, die in dezelfde omstandigheden verkeren, zullen erdoor getroost worden. ‘Maak de HEERE met mij groot, laten wij tezamen Zijn Naam roemen.’ Zwakke harten zullen versterkt worden, en bezwijkende gelovigen zullen herleven, als zij onze liederen van bevrijding aanhoren. Hun twijfels en angsten zullen teruggedrongen worden, als we elkaar leren en vermanen, met Psalmen en geestelijke liederen. Het loven van de Heere is de meest hemelse van alle Christelijke plichten. De engelen bidden niet, maar zij loven God onophoudelijk, dag en nacht. De verlosten, met de palmtakken in hun handen, worden nooit moe van het zingen van het nieuwe lied: ‘Waardig is het Lam Dat geslacht is!’

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend