24 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Ik heb u uit de wereld uitverkoren


Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Ik heb u uit de wereld uitverkoren.  Johannes 15 vers 19

Hier vinden we uitverkiezende en onderscheidende genade. Sommige mensen zijn bijzondere voorwerpen van Gods liefde. Schrik er niet voor terug om bij deze leer stil te staan. Op momenten waarop je jezelf zwaar terneergeslagen voelt, vind je in deze leer een rijke versterking. Als we aan de leer van de genade twijfelen, of haar niet voor het voetlicht willen halen, missen we de beste druiven van Eskol. Er is in Gilead geen balsem die we hiermee kunnen vergelijken. De honing die Jonathan vond, zorgde bij de eerste aanraking al voor verlichte ogen, maar deze honing verlicht het hart, om de verborgenheden van het Koninkrijk te kennen en lief te hebben. Voed jezelf met dit heerlijke voedsel. Wees er niet bang voor dat dit eten te fijn zal zijn. Het eten op de tafel van de Koning is nooit schadelijk voor zijn hovelingen. Verlang naar een groot hart, dat elke dat meer zal grijpen van de eeuwige, oneindige en uitverkiezende liefde van God. Als je de berg van de uitverkiezing beklommen hebt, blijf dan ook even op de zustertop: het genadeverbond. De verbondsbeloften zijn als rotsverschansingen, waarachter wij ons kamp opgeslagen hebben. De verbondsbeloften van onze Borg Christus Jezus zijn de stille rustplaatsen voor bekommerde zielen.

Zijn eed, Zijn trouwverbond, en Zijn bloed,
behouden mij in de wilde vloed;
Als alle steun m’ op aarde ontgaat,
is dit mijn sterkte en toeverlaat!

Als Jezus het op Zich genomen heeft om mij tot de heerlijkheid te brengen, als de Vader beloofd heeft dat Hij mij aan Zijn Zoon zal geven als een gedeelte van het loon voor de arbeid van zijn ziel; dan, o mijn ziel, ben je geborgen tot God ontrouw zal worden, en Jezus zal ophouden om de Waarheid te zijn.

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend