25 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

De heerlijkheid van Christus

“Zijn hoofd is van het fijnste goud, Zijn haarlokken zijn gekruld, zwart als een raaf.” Hooglied 5:11

Alle vergelijking schiet tekort.

Iedere vergelijking die op de Heere Jezus wordt toegepast schiet tekort, maar de bruid probeert toch een zo goed mogelijke vergelijking te maken. Onder het hoofd van Jezus moeten wij zijn Godheid verstaan, “want het hoofd van Christus is God”; en dan is het zuiver goud de meest begrijpelijke vergelijking, maar toch schiet het tekort om een zo kostbaar, rein, geliefd, heerlijk wezen te beschrijven. Jezus is geen goudkorrel, maar een grote klomp goud, een onschatbare hoeveelheid aan schatten, die de aarde en de hemel samen niet kunnen overtreffen.

De schepselen zijn slechts ijzer en klei; zij zullen vergaan als hout, stro en kaf; maar het eeuwig levende Hoofd van Gods schepping zal voor altijd stralen, nu en in de eeuwigheid. Bij Hem is geen vergelijking mogelijk. De gekrulde haarlokken tonen Zijn mannelijke kracht aan. Er is geen verwijfdheid in onze Liefste. Hij is de mannelijkste van de mannen. Moedig als een leeuw, werkzaam als een os, snel als een adelaar. Elke begrijpelijke en onbegrijpelijke schoonheid vindt u in Hem, hoewel Hij eens door de mensen veracht en verworpen werd.

Hoe liefelijk is een uur van gemeenschap met Hem!

De heerlijkheid van Zijn hoofd is niet weggeschoren. Het is eeuwig met onvergelijkbare majesteit gekroond. Het zwarte haar toont jeugdige frisheid aan, want Jezus is overdekt van de dauw van Zijn jeugd. Anderen worden gebrekkig met de ouderdom, maar Hij is altijd een Priester, als Melchizedek was; anderen komen en gaan, maar Hij blijft, als God op Zijn troon in een wereld zonder einde. Wij zullen Hem deze avond zien en aanbidden. Engelen aanschouwen Zijn aangezicht; Zijn verlosten moeten hun ogen niet van Hem afwenden. Waar anders vinden wij zulk een Liefste? O! hoe liefelijk is een uur van gemeenschap met Hem! Weg met alle aardse heerlijkheid! Jezus trekt mij, en ik volg Hem! 

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend