24 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Betrouwbare woorden die aanneming waard zijn

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Dit is een betrouwbaar woord. 2 Timotheüs 2 vers 11

Paulus heeft vier betrouwbare woorden. Het eerste komen we tegen in 1 Timotheüs 1 vers 15: ‘Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben.’ Het volgende vinden wij in 1 Timotheüs 4 vers 8: ‘De godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft.’ Het derde staat in 2 Timotheüs 2 vers 12: ‘Dit is een betrouwbaar woord. Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren.’ Het vierde staat in Titus 3 vers 8: ‘Dit is een betrouwbaar woord en ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt, opdat zij die in God geloven, ervoor zouden zorgen dat zij anderen voorgaan in het doen van goede werken.’ Wij zien een verband tussen deze vier ‘betrouwbare woorden’. Het eerste legt het fundament van onze eeuwige zaligheid in de vrije genade van God, die Hij aan ons heeft laten zien toen Hij de grote Verlosser stuurde. Het tweede laat ons zien dat er dubbele zegeningen verbonden zijn aan het dienen van God: tijdelijke en eeuwige zegeningen. Het derde woord laat ons één van de plichten zien die wij als Christenen hebben. Wij moeten met Christus lijden, en wij ontvangen daarbij de belofte dat wij ook met Hem zullen regeren. Het laatste woord confronteert ons met het Christelijke leven. Het nodigt ons uit om onszelf te oefenen in het doen van goede werken. Het spoort ons aan om ijverig te zijn. Als we het samenvatten, zien we dus dat de zaligheid in de vrije genade van God wortelt; we zien dat we de voorrechten van de zaligheid zowel nu als in de toekomst zullen ervaren, en daarnaast zien we twee grote takken, namelijk het lijden met Christus en het werken voor Christus. Aan deze takken hangen de vruchten van de Geest . Bewaar deze betrouwbare woorden in je hart. Laten zij de gidsen in je leven zijn. Laten ze je troosten en onderwijs geven. De heidenapostel heeft ervaren dat het betrouwbare woorden zijn. Zij zijn alle aanneming waard. Laten wij ze dan ook aannemen, en er de waarheid van ondervinden. Laten deze vier betrouwbare woorden op de vier hoeken van ons huis geschreven zijn.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend