23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Een na-ijverig God en een Wreker is de HEERE.

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Een na-ijverig God en een Wreker is de HEERE. Nahum 1 vers 2

Gelovige, de Heere is heel jaloers op jouw liefde. Koos Hij jou uit? Dan kan Hij het niet verdragen dat jij een ander zou kiezen. Kocht Hij jou met Zijn bloed? Hij kan het niet aanzien als jij denkt dat je van jezelf of van deze wereld bent. Hij had jou met zo’n bijzondere liefde lief, dat Hij er niet aan wilde denken om zonder jou in de hemel te blijven. Hij wilde liever sterven, dan jou verloren laten gaan. En daarom kan Hij het niet toestaan dat er iets tussen de liefde van jouw hart en Hem in komt te staan. Hij is ook heel jaloers op jouw vertrouwen. Hij zal het je niet toelaten om op een mens te vertrouwen. Hij kan het niet aanzien als jij gebroken bakken uithakt, terwijl de overlopende fontein altijd voor je openstaat. Hij is blij als wij op Hem steunen; maar als wij ons van iemand anders afhankelijk maken of vertrouwen op onze eigen wijsheid, is Hij beledigd en dan straft Hij ons om ons tot Zich terug te brengen. Hij is ook jaloers op ons gezelschap. Wij mogen met niemand zoveel tijd doorbrengen als met de Heere Jezus. Oprechte liefde blijft in Hem. Als wij veel tijd met de wereld doorbrengen en tevreden zijn met de troost die we krijgen vanuit de goede dingen van het leven, en zelfs als wij genoegen nemen met het gezelschap van onze medechristenen in plaats van te zoeken naar de verborgen omgang met onze God, doen wij onze na-ijverige HEERE veel verdriet. Het is Zijn wil dat wij in Hem blijven en voortdurend met Hem in gemeenschap leven. Veel van de beproevingen die Hij op onze weg stuurt, hebben als doel om onze harten van de mensen af te trekken en vaster aan Hem te hechten. Laat deze jaloersheid van de HEERE voor ons ook een troost zijn. Want als Hij ons zo lief heeft, en bezorgd is over onze liefde, kunnen we er zeker van zijn dat niets ons zal kunnen schaden en dat Hij ons tegen onze vijanden zal beschermen. O, dat wij vandaag de genade zullen ontvangen om onze harten in heilige reinheid alleen voor onze Liefste open te stellen, en onze ogen in heilige ijver te sluiten voor de betoverende aantrekkingskracht van de wereld.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend