23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Gaan zij door het dorre dal van de moerbeibomen

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Gaan zij door het dorre dal van de moerbeibomen, dan maken zij God tot hun bron; ook zal de regen hen overvloedig bedekken.
Psalm 84 vers 7

De troost die door de één ontvangen wordt, kan vaak gebruikt worden om er ook weer iemand anders mee te troosten. Uit bronnen die door de één gegraven zijn, kan door hen die na hem komen, geput worden. Zo kan een vertroostend boek voor ons zijn als de staf van Jonathan, die druipt van honing. Wij merken dan dat anderen al voor ons op dezelfde plek geweest zijn. We ervaren dit vooral in de Psalmen, zoals bijvoorbeeld in de Psalm waarin we deze woorden vinden: ‘Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij?’ Eenzame reizigers worden bemoedigd als zij op een onbewoond strand opeens de voetstappen van een mens ontdekken, en terwijl wij onze reis door dit tranendal maken, ontdekken wij heel graag wegwijzers die door andere pelgrims zijn neergezet. De pelgrims graven de bron, maar vreemd genoeg wordt deze bron van boven gevuld, en niet vanuit de grond. Wij gebruiken de middelen, maar de zegen komt niet van de middelen. Wij graven een bron, maar de hemel vult haar met regen. Het paard wordt klaargemaakt om deel te nemen aan de strijd, maar de overwinning is van de Heere.
De middelen zijn wel heel nauw met het doel verbonden, maar zij zelf bewerken het heil niet. Onze arbeid, bijvoorbeeld in het graven van putten, gaat niet verloren, maar maakt Goddelijke hulp niet overbodig. De genade kunnen we met recht met de regen vergelijken. Zij heeft dezelfde levend makende, zuiverende en verfrissende invloed. Zij komt net zoals de regen van boven en God is soeverein om haar te geven of in te houden. Het is mijn wens dat op allen die dit stukje lezen, stromen van zegen zullen neerdalen. Mogen de bronnen die zij gegraven hebben, vol water worden! Wat betekenen middelen zonder de goedkeuring van de hemel? Het zijn dan waterloze wolken en opgedroogde fonteinen. O God van de liefde, open de deuren van de hemel en stort de zegen over ons uit!

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend