23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Zonder u af – C.H. Spurgeon

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Zonder u af. 2 Korinthe 6 vers 17

Een christen mag niet van de wereld zijn, ook al bevindt hij zich in de wereld. Hij heeft een heel ander doel in dit leven en daarin onderscheidt hij zich van anderen. Voor hem moet het leven ‘Christus’ zijn. Of hij nu eet of drinkt, of iets anders doet, hij doet alles tot Gods eer. Het is hem toegestaan om schatten te verzamelen, maar dan wel in de hemel, waar ze niet roesten of gestolen worden. Hij mag er zeker naar verlangen om rijk te worden, maar dan wel in het geloof en in goede werken. Hij mag vrolijk zijn; maar het beste wat hij op zulke momenten kan doen, is God prijzen door het zingen van psalmen en lofliederen.  Niet alleen zijn levensdoel, maar ook zijn geest moet van de wereld verschillen. Als hij in ootmoed en nederigheid op God wacht, zich steeds van Gods nabijheid bewust is, en zich er naar uitstrekt om de wil van God te kennen, zal hij daardoor laten zien dat hij van Gods geslacht is. Ook in zijn daden moet hij anders zijn dan de wereld is. Als een bepaalde zaak goed is, ook al brengt zij hem schade, moet hij het toch doen. En als een bepaalde aangelegenheid verkeerd is, moet hij de zonde omwille van zijn Meester verachten, ook al zou hij erdoor winnen. Hij mag zich niet inlaten met de onvruchtbare werken van de duisternis.  Wandel op een manier die de Heere waardig is en die overeenkomt met jouw roeping. Denk eraan dat je een kind van de Koning der koningen bent. Bewaar jezelf onbesmet van de wereld. Bevuil de vingers die binnenkort de hemelse snaren zullen aanraken, niet. Laten de ogen die de Koning in Zijn heerlijkheid zullen zien, geen vensters van de begeerlijkheid zijn. Laten de voeten die binnenkort over de gouden straten zullen lopen, niet verontreinigd worden met de modder van deze wereld. Laten de harten die binnenkort vol zullen zijn van de hemel en zullen overlopen van eindeloze vreugde, zich niet vullen met hoogmoed en bitterheid.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend