23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Hou je handen open voor God

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

U rekent op veel, maar zie, het wordt weinig. Wat u in huis bracht, daar blies Ik in. Waarom? spreekt de HEERE van de legermachten. Vanwege Mijn huis, dat verwoest ligt, terwijl u zich uitslooft, ieder voor zijn eigen huis. Haggaï 1 vers 9

Gierige mensen onthouden hun geld aan liefdadigheid en zending, en zij noemen hun spaarzaamheid zuinigheid. Zij denken er niet aan dat zij er zichzelf mee verarmen. Hun verontschuldiging is, dat zij voor zichzelf moeten zorgen en voor hun eigen huizen; maar zij vergeten dat het verwaarlozen van Gods huis een goede manier is om de verwoesting over hun eigen huizen te brengen. Onze God heeft de middelen om onze pogingen boven verwachting te laten gelukken, maar Hij kan onze plannen ook te niet maken, tot onze eigen schade. En dit doet Hij in Zijn voorzienigheid ook. Door één wenk van Zijn hand kan Hij ons schip naar de haven van onze begeerte brengen, of het in armoede ten gronde doen gaan. De Schrift leert ons dat de Heere de mensen die vrijgevig zijn, verrijkt; Hij laat de gierigen ondervinden dat zij die inhouden, daar armer van worden. In mijn eigen omgeving heb ik gezien dat de vrijgevigste Christenen de gelukkigste en vaak ook de welvarendste waren. Ik zag de vrijwillige gever een voorspoed bereiken, die niet in zijn gedachten opgekomen was, en ik zag de gierigaard in armoede vervallen, door de spaarzaamheid waarmee hij zichzelf wilde verrijken. De mensen vertrouwen steeds grotere bedragen geld toe aan goede rentmeesters, en zo doet de Heere vaak ook. Hij geeft wagenvrachten vol terug aan mensen die handenvol weggeven. En op plekken waar de weelde niet groot is, maakt de Heere het weinige veel door de tevredenheid die een geheiligd hart ervaart als het de tienden van zijn vermogen aan de Heere toewijdt. Egoïsme kijkt eerst naar het eigen huis, maar godsvrucht zoekt eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid. Op de lange duur is zelfzuchtigheid verlies, en godsvrucht een bron van grote winst, met tevredenheid.Er is geloof nodig om onze hand altijd geopend te houden voor God. Maar Hij is het waard! En alles wat wij doen kunnen, is maar een armzalige erkenning van de dankbaarheid, die wij aan Zijn goedheid schuldig zijn.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend