23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Maak de waarheid bekent

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

…omwille van de waarheid, die bij ons blijft, en in ons blijft tot in eeuwigheid.  2 Johannes vers 2

Als de waarheid van God een ingang gevonden heeft in het hart van een mens kan geen macht van de wereld of van de hel haar weer verdrijven. De waarheid is geen gast, maar de heer des huizes. Het is noodzakelijk dat het zo ligt in ons leven, anders zijn wij geen ware gelovigen. Zij die de levend makende kracht van het Evangelie kennen, en de invloed van de Heilige Geest ervaren, zouden zich liever in stukken laten scheuren dan dat zij het Evangelie van hun zaligheid zouden veronachtzamen. Zij ervaren dat de Heilige Geest het Woord in hun leven uitlegt, toepast en bevestigt.
Er liggen duizenden zegeningen verborgen in de zekerheid dat de waarheid tot in eeuwigheid bij ons zal blijven. Zij zal onze steun zijn tijdens ons leven, en onze troost als wij sterven. Dit is het voorrecht van een Christen. Er zijn waarheden die wij achter ons laten, en waaraan wij ontgroeien; het zijn lessen voor beginners. Maar zo is het niet met de Goddelijke waarheid. Deze waarheid is melk voor kinderen, maar tegelijk ook vast voedsel voor volwassenen. De waarheid dat wij zondaars zijn, blijft bij ons om ons te vernederen en waakzaam te maken; de gezegende waarheid dat wie in de Heere Jezus gelooft, zalig zal worden, blijft ook bij ons, en het is onze hoop en vreugde. Onze ervaring hecht ons nog vaster aan de leer van de zaligheid. Wij zien steeds meer redenen om te geloven en dit zal zo blijven, tot wij onze Heiland in de dood met onze armen zullen omvatten. Als deze blijvende liefde tot de waarheid in ons leven gevonden wordt, zijn wij ook verplicht om onze liefde in de praktijk te brengen. De gemeenschap van onze harten moet even ruim zijn als de genadige verkiezing van God. Er kunnen veel dwalingen met de waarheid vermengd zijn; laten we de dwalingen bestrijden en onze broeders blijven liefhebben, om de mate van waarheid die wij toch in hen zien; laten we vooral zelf de waarheid liefhebben en bekendmaken.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend