22 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Buiten Christus geen leven

 En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des mensen Mattheus 24:39

Het oordeel voltrokken

Het oordeel voltrok zich over iedereen, rijk of arm, niemand ontkwam: geleerd of ongeletterd, populair of veracht, godsdienstige en wereldse mensen, ouderen en jongeren, iedereen kwam om. Ongetwijfeld hadden sommigen de spot gedreven met Noach – waar bleef nu hun spot? Anderen hadden hem bedreigd omdat hij zo ijverig was en dachten dat hij gek was geworden – waar bleven ze nu met hun praatjes? De critici, die het werk van de oude man veroordeelden, zijn in dezelfde vloed omgekomen als de spotters. Degenen die nog een goed woordje voor de goede man deden omdat hij zo vasthield aan zijn overtuiging, maar zijn overtuiging niet deelden waren allemaal verdronken, en de arbeiders die hem voor geld hielpen om die wonderlijke ark te bouwen, zijn eveneens omgekomen. De vloed spoelde hen allen, zonder één uitzondering, weg. Zo zal ook ieder mens uit een vrouw geboren, die buiten Christus is, zeker omkomen. Afkomst, bezittingen en goede eigenschappen zullen niet voldoende blijken te zijn om één enkele ziel, die niet in de Heere Jezus geloofd heeft, te behouden. Lezer, aanschouw het komende oordeel en beef.

Hoe verbazingwekkend is die algemene onverschilligheid! Ze aten en ze dronken, namen en gaven ten huwelijk, tot die vreselijke morgen aanbrak. Buiten de ark was er niet één wijs mens. Het hele menselijke geslacht was met dwaasheid geslagen. Ze waren dwaas ten aanzien van hun zelfbehoud, is dat niet krankzinnig? Ze waren zo dwaas om aan God te twijfelen, dat is toch wel de ergste vorm van dwaasheid. Is dat niet vreemd, lezer? Zolang ze door genade geen verstand ontvangen, zijn alle mensen zorgeloos wat betreft hun ziel. Alleen door genade gaan ze hun dwaasheid inzien en als verstandige wezens handelen, eerder niet.

Buiten de Goddelijke Ark geen leven

God zij geprezen, in de ark was iedereen veilig. Het oordeel drong daarin niet door. Van de grote olifant tot de kleine muis toe waren ze veilig. De schuwe haas was net zo veilig als de moedige leeuw en het hulpeloze konijn net zo veilig als de werkzame os. Iedereen is veilig in Jezus. Lezer, bent u veilig in Hem?

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend