23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Het lot besloten

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daardoor komt van de HEERE. Spreuken 16:33

Als deze beslissingen van de Heere komt, van wie is de leiding van ons hele leven dan? Als het eenvoudige werpen van het lot door Hem wordt geleid, zal dit zeker gelden voor de gebeurtenissen in ons hele leven. Onze Heiland roept ons toe: ‘Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld.’ ‘Wees dan niet bevreesd: u gaat veel musjes te boven. Niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om.  Als je dit altijd in je gedachten zou houden, zou je een heilige rust bezitten. Je zou een onbezorgd hart hebben en je zou geduldiger, kalmer en vrolijker zijn, zoals het een Christen past.
Als iemand bezorgd is, kan hij niet in het geloof bidden. Als de wereld hem ongerust maakt, kan hij zijn Meester niet dienen, want zijn eerste gedachten zijn dan niet bij Hem, maar bij zichzelf.
Als je het Koninkrijk van God boven alles zoekt, worden alle andere dingen erbij gegeven. Maar als jij je zorgen maakt over je lot en omstandigheden, houd jij je bezig met de zaken van Christus. Je probeert het werk van de voorzienigheid te doen, en je vergeet dat jij alleen maar hoeft te gehoorzamen. Wees wijs, en laat Christus besturen! Kom en bekijk de schatkamers van de Vader eens; zal Hij je laten verhongeren, terwijl er in Zijn schuren overvloed is? Let eens op Zijn ontfermende hart; zou het ooit meedogenloos kunnen zijn? Let eens op Zijn onpeilbare wijsheid; zou die ooit tekort kunnen schieten? Maar let vooral op Jezus Christus, je Voorspraak en Advocaat. Zou je Vader je ooit ongenadig kunnen behandelen, zolang Hij voor je pleit? Als Hij zelfs aan de mussen denkt, zal Hij Zijn kinderen zeker niet vergeten. ‘Werp uw zorg op de HEERE, en Hij zal u onderhouden. Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend