23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Eeuwige liefde

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Met eeuwige liefde heb Ik u liefgehad.  Jeremia 31:3

Soms laat de Heere Jezus aan Zijn gemeente iets van Zijn gedachten zien. Het zijn gedachten vol liefde. Soms zegt Hij zelfs waar zij bij is: ‘Zie, u bent mooi, Mijn vriendin!’, maar dit is niet Zijn gewone manier van doen. Hij is een wijze Bruidegom, en Hij weet wanneer Hij de uitingen van Zijn liefde moet inhouden en wanneer Hij ze moet uitspreken. Er zijn momenten waarop Hij er geen geheim van maakt dat zij Hem dierbaar is. De Heilige Geest vindt er genoegen in om met onze geest te getuigen van de liefde van Jezus. Hij wil Christus graag aan ons openbaren. We horen geen stem uit de wolken en zien geen nachtelijk visioen, maar wij krijgen een nog veel zekerder getuigenis! Als er een engel uit de hemel zou neerdalen om de gelovige een persoonlijk bericht van de liefde van de Heiland voor hem of haar te brengen, zou de zekerheid niet bevredigender kunnen zijn dan het getuigenis van de Heilige Geest. Als je de kinderen van God die het dichtst bij de hemel geweest zijn, hierover spreekt, zullen ze je vertellen dat er tijden waren waarin de liefde van Christus voor hen zo duidelijk en zeker was, dat zij er net zo min aan konden twijfelen als aan hun eigen bestaan. Wij hebben allemaal zulke tijden van volle zekerheid gehad. Wij hadden toen vrijmoedigheid om ons hoofd in de schoot van onze Heere te leggen, en wij twijfelden net zo min aan de liefde van onze Meester als Johannes deed, toen hij daar lag. Hij heeft ons gekust met de kussen van Zijn mond, en zo heeft Hij onze twijfels laten verstommen. Zijn omhelzing was teer. Zijn liefde was voor onze zielen zoeter dan wijn.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend