25 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Het Lam Gods in uw plaats

 “Doch de ezel, die de baarmoeder opent, zult gij met een stuk klein vee lossen, maar indien gij hem niet zult lossen, zo zult gij hem de nek breken.” Exodus 34:20

Het lam als plaatsvervanger.

Elk eerstgeboren schepsel moest aan de Heere toegewijd worden; maar omdat de ezel onrein was, kon hij niet geofferd worden. Wat nu? Zou men een uitzondering op de algemene wet kunnen maken? Nooit! God staat geen uitzonderingen toe. De ezel is Hem verschuldigd, maar Hij wil hem niet aannemen; Hij wil de eis niet laten vallen, maar Hij kan het niet als offer aanvaarden.

Daarom bleef er geen andere oplossing over dan lossing, het schepsel moet gered worden, door het ezelsveulen te vervangen voor een lam, en als het niet gelost werd, moest het sterven. Mijn ziel, dit is een les voor u. U bent dat onreine dier, u bent het wettige eigendom van de Heere, die u maakte en onderhoudt, maar u bent zo zondig, dat God u niet kan, niet mag aannemen, en zover is het gekomen, dat Het Lam Gods in uw plaats gesteld moet worden, of anders moet u voor eeuwig verloren gaan.

Verlost door de Zoon van de Allerhoogste!

Maak de gehele wereld uw dankbaarheid bekend voor dat vlekkeloos Lam, dat reeds voor u Zijn bloed gestort heeft en u zo van de onvermijdelijke vloek van de wet verlost heeft. Zou de Israëliet soms niet gevraagd hebben, wie sterven moest, de ezel of het lam? Zou de goede man niet ophouden om de waarde te schatten en te vergelijken?  Er bestond natuurlijk geen vergelijking tussen de waarde van een mensenziel en het leven van de Heere Jezus, en toch sterft het Lam, en de mens, de ezel wordt gespaard.  Mijn ziel, bewonder de oneindige liefde Gods voor u en andere stervelingen. 

Wormen zijn vrijgekocht met het bloed van de Zoon van de Allerhoogste, stof en as verlost met een veel kostbaarder prijs dan zilver of goud! Hoe groot zou mijn verdoemenis geweest zijn, als er geen algenoegzame verlossing geweest was. Het breken van de nek van een ezel was slechts een straf voor het moment; maar wie zal de toekomende toorn meten, waaraan geen begrenzing is? Onuitsprekelijk dierbaar is het voortreffelijk Lam, dat ons van zo’n oordeel verlost heeft! 

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend