25 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Zonder u af van de wereld

“En wordt van deze wereld niet gelijkvormig.” Romeinen 12:2

Zonder u af van de wereld.

Als het mogelijk is, dat een Christen die deze wereld gelijkvormig is behouden kan worden, dan moet dat wel door het vuur heen. Zo’n behoudenis op het nippertje is bijna evenzeer te vrezen als te wensen. Lezer, zou u deze wereld willen verlaten, in de duisternis van een wanhopig sterfbed, en de hemel willen ingaan, als een schipbreukeling, die de rotsen van zijn vaderland opklautert? Wees dan werelds, ga dan om met de Mammonieten en weiger buiten het kamp te treden, en de versmaadheid van Christus te dragen. Maar wilt u een hemel hier beneden en een hemel daar boven hebben? Wilt u met al de heiligen de hoogten en diepten ervan verstaan, en de liefde van Christus, die alle verstand te boven gaat, kennen? Wilt u een overvloedig deel aan de vreugde van uw Heere hebben? Kom dan, zonder u af en raak geen onreine dingen aan. U wilt de volle verzekering van het geloof hebben? Die kunt u niet krijgen, als u met zondaars omgaat.

Wordt geen vrienden met de erfgenamen van de hel.

Wilt u branden van vurige liefde? Uw liefde zal door het goddeloos gezelschap doven. U kunt geen groot Christen worden. U kunt een kind in genade zijn, maar u kunt nooit een volmaakt mens zijn in Jezus Christus, als u uzelf overgeeft aan de wereldse bezigheden en gewoonten van een man naar de wereld. Het is niet gepast wanneer een erfgenaam van de hemel bevriend is met de erfgenamen van de hel. Het ziet er niet best uit, als een hoveling goed omgaat met de vijanden van zijn Koning.  Kleine ongerijmdheden zijn zelfs gevaarlijk. Kleine doornen maken grote blaren, kleine motten vernielen schone kleren, en kleine ijdelheden, kleine baldadigheden zullen de godsdienst van veel vreugde beroven. O belijder van de godsdienst, die te weinig van de zondaars is afgescheiden, u weet niet wat u verliest door uw gelijkvormigheid aan de wereld. Het snijdt de pezen van u kracht af, en doet u kruipen, daar waar u lopen moest. Wees dan, voor uw eigen welzijn en voor uw wasdom in de genade, als u een Christen bent, een Christen die zich afscheidt van de wereld. 

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend