23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Geen enkel gebrek aan u

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Er is geen enkel gebrek aan u. Hooglied 4 vers 7

Nadat onze Heere verklaard heeft dat alles aan Zijn gemeente mooi is, bevestigt Hij deze uitspraak door er aan toe te voegen dat er geen enkel gebrek aan haar is. De wereld zou kunnen zeggen dat de Bruidegom alleen de goede eigenschappen van Zijn Bruid heeft vermeld, en de punten die bevlekt of misvormd zijn, opzettelijk heeft verzwegen; daarom vat Hij alles samen in de uitspraak dat er geen enkel gebrek aan haar is. Een vlek kan snel verwijderd worden, maar zelfs deze blaam treft de gelovigen niet. Als de Heere gezegd had dat er geen litteken of gezwel aan haar te vinden is, zouden we al verwonderd kunnen zijn, maar als Hij verklaart dat er geen enkele vlek aan haar te vinden is, zijn alle andere vormen van misvorming daarin begrepen. Het wonder is dan nog groter. Als Hij alleen maar had beloofd dat alle vlekken snel weggehaald zouden worden, zouden we al een geweldige reden tot blijdschap gehad hebben; maar in Zijn ogen is dit al tot stand gebracht. Christus Jezus voert geen strijd met Zijn Bruid. Zij dwaalt vaak ver van Hem af, en zij bedroeft Zijn heilige Geest, maar Hij laat niet toe dat haar fouten ook maar enige invloed uitoefenen op Zijn liefde voor haar. Hij bestraft haar soms, maar het is altijd op de meest tedere manier, en met de liefdevolste bedoelingen. Hij noemt haar voortdurend ‘Zijn beminde’. Hij denkt niet aan onze dwaasheden. Hij koestert geen slechte gedachten over ons, maar Hij vergeeft en heeft ons na onze overtredingen net zo lief als ervoor. Wat is dit een geluk voor ons, want als Jezus net zo zou omgaan met beledigingen als wij dit doen, hoe zou Hij dan gemeenschap met ons kunnen hebben? Vaak is de gelovige ontevreden over de Heere als er ook maar iets verandert in de manier waarop Hij ons door dit leven leidt, maar onze kostbare Bruidegom kent de dwaasheid van onze harten veel te goed en daarom wordt Hij niet beledigd door onze gebreken.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend