24 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Alles aan u is mooi Mijn vriendin

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Alles aan u is mooi, Mijn vriendin, er is geen enkel gebrek aan u. Hooglied 4 vers 7

De bewondering van de Heere voor Zijn gemeente is heel bijzonder. Hij beschrijft haar aantrekkelijkheid gloedvol. Zij is meer dan mooi. Hij ziet haar zoals zij in Hem is, gewassen in Zijn verzoenende bloed en bekleed met Zijn gerechtigheid. Het is Zijn eigen volmaaktheid die Hij bewondert, want de Bruid is gekleed in de prachtige kleding van haar Bruidegom. Zij is niet alleen zuiver en goed gevormd, maar ook liefelijk en mooi. Zij was misvormd door de zonde, maar deze misvorming is weggenomen, en zij heeft van haar Heere echte schoonheid gekregen. Als gelovigen ‘in de Geliefde’ aangenomen worden, ontvangen zij werkelijke gerechtigheid. De Heere noemt Zijn Bruid de allermooiste onder de vrouwen. Haar pracht kan door de wereld niet geëvenaard worden. Als Jezus Zijn uitverkoren Bruid kon ruilen voor alle koninginnen van deze wereld, of zelfs voor alle engelen van de hemel, dan zou Hij het niet doen, want Hij geeft haar de eerste en beste plaats. Zij schittert boven de sterren uit, zoals de maan. En Jezus schaamt Zich hier niet voor. Met het woordje ‘zie’ vraagt Hij de bijzondere aandacht van iedereen die het maar horen wil. Hij zegt in Hooglied 4 vers 1 namelijk: ‘Zie, u bent mooi, Mijn vriendin, zie, u bent mooi!’ Eens zal Hij deze waarheid opnieuw bevestigen, als Hij vanaf Zijn troon voor de oren van het heelal zal belijden: ‘Kom, gezegenden van Mijn Vader!’

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend