23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Mensen die nog gered moeten worden

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Ik heb veel volk in deze stad. Handelingen 18 vers 10

Dit zou voor ons een grote aanmoediging moeten zijn om te proberen goed te doen. Onder dronkaards, ontuchtigen en schuldigen bevinden zich uitverkoren mensen die nog gered moeten worden. Als je hen het Woord brengt, breng je hen de boodschap van het leven. Zij moeten deze boodschap horen. Het is het eeuwige besluit van God. Zij zijn ook door het bloed vrijgekocht, net zoals de heiligen die nu al voor Gods troon zijn. Zij zijn het eigendom van Christus, hoewel ze nu misschien nog liefhebbers van cafés en haters van Gods heiligheid zijn. Maar als Christus hen gekocht heeft, zal Hij hen ook in Zijn bezit krijgen. God is niet ontrouw. Hij vergeet de prijs niet, die Zijn Zoon betaald heeft. Hij zal niet toelaten dat Zijn plaatsvervanging ook het doel niet zal bereiken. Tienduizenden verlosten zijn nog niet wedergeboren, maar dit zal gebeuren. Laat dit onze troost zijn als wij naar het toe komen met het levend makende Woord van God.
Maar er is nog meer. Christus bidt voor deze goddelozen. Onze grote Voorbidder zei: ‘Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven.’ Arme, onwetende zielen, zij weten niet hoe ze voor zichzelf moeten bidden, maar Jezus bidt voor hen. Hun namen staan op Zijn borst geschreven, en eens zullen zij de knieën moeten buigen; hun berouwvolle zuchten zullen dan opstijgen naar de genadetroon. De juiste tijd is nog niet aangebroken. Het bestemde uur heeft nog niet geslagen, maar als het komt, zullen zij gehoorzamen, want God wil de Zijnen hebben; zij moeten, want de Geest kan niet weerstaan worden, als Hij in Zijn volle kracht begint te werken. Zij zullen gewillige dienaren van de levende God worden. ‘Om de moeitevolle arbeid van Zijn ziel zal Hij het zien. Hij zal er velen rechtvaardig maken. Machtigen zal Hij verdelen als buit.’

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend