24 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

In gebed naar de genadetroon

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Laten wij met onze handen ook ons hart opheffen, tot God in de hemel! Klaagliederen 3 vers 41

Door te bidden leren we dat we niets verdiend hebben; en dit is een nuttige les voor trotse mensen zoals wij. Als God ons Zijn zegeningen zou geven zonder dat het nodig zou zijn om er om te bidden, zouden wij onze armoede nooit ervaren; maar een oprecht gebed is een opsomming van dingen die wij nodig hebben. Het is een openbaring van onze verborgen armoede. In het gebed nemen wij de toevlucht tot de Goddelijke overvloed. Het is een belijdenis van ons menselijke gebrek. De meest gezonde toestand voor een christen is om voortdurend leeg in zichzelf te zijn en steeds weer afhankelijk van de Heere te zijn. Arm in jezelf, en rijk in Jezus. Zelf zo zwak als water, maar in God machtig om moedige daden te doen; vandaar dat het gebed ook zo nuttig is. Het aanbidt God en zet ons als schepselen op de plaats waar wij horen, namelijk in het stof. Het gebed is, afgezien van het antwoord dat er op volgt, in zichzelf al een grote zegen voor de christen. Zoals een hardloper zijn krachten vergroot door elke dag te oefenen, zo krijgen wij door het heilige werk van het gebed de nodige kracht voor de wedloop van het leven. Het gebed zorgt ervoor dat Gods helden met krachtig gespierde leden de binnenkamer verlaten. Het gebed is de opgeheven hand van Mozes, die beter in staat is om de Amalekieten te verslaan dan het zwaard van Jozua dit was. Het is de pijl die de profeet vanuit zijn kamer schoot, als een voorteken van de nederlaag van de Syriërs. Het gebed wapent de menselijke zwakheid met Goddelijke kracht; het verandert de dwaasheid van mensen in hemelse wijsheid. Wij kunnen niets bedenken waartoe het gebed niet in staat is. Wij danken U, o God, dat wij toegang hebben tot de genadetroon. Het is een geweldig bewijs van Uw goedertierenheid. Leer ons om er vandaag het juiste gebruik van te maken.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend