23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Denken aan Gods bevelen

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Ik overdenk Uw bevelen. Psalm 119 vers 15

Er zijn momenten waarop eenzaamheid beter is dan gezelligheid, en zwijgen beter dan spreken. Wij zouden betere christenen zijn als wij meer alleen waren, God zouden verwachten, en door het overdenken van Zijn Woord geestelijke krachten zouden verzamelen om in Zijn dienst te staan. Wij kunnen de voeding vanuit Gods Woord pas genieten als wij het Woord overdenken. Het is met de waarheid zoals met druiven; als wij naar wijn verlangen, moeten wij haar uitknijpen. De druiven moeten op de goede manier getreden worden, anders zou er veel van het kostbare vocht verloren gaan. Op dezelfde manier moeten wij de druiven van de waarheid uitdrukken om te kunnen genieten van de wijn van de troost. Onze lichamen worden niet gevoed als wij het voedsel alleen maar in onze mond nemen; het proces van de spijsvertering voedt de spieren, zenuwen en botten pas echt. Door de spijsvertering wordt het uitwendige voedsel deel van het inwendige leven. Onze zielen worden niet gevoed als wij even naar dit of dat bepaalde gedeelte van de waarheid luisteren; horen, lezen, opmerken en leren vereisen allemaal innerlijke spijsvertering voor het ons werkelijk tot nut kan zijn. Deze inwendige verwerking bestaat voor het belangrijkste deel uit overdenking. Waarom gaan sommige christenen in het Goddelijke leven zo langzaam vooruit, ondanks het feit dat zij veel preken horen? Het is omdat zij niet genoeg in de binnenkamer verblijven, en Gods Woord niet met aandacht overdenken. Zij houden van het graan, maar zij malen het niet; zij zouden het koren graag in hun bezit hebben, maar zij weigeren om het in de velden te gaan zoeken; de vrucht hangt aan de boom, maar zij willen haar niet plukken; het water stroomt om hun voeten, maar zij willen niet bukken om ervan te drinken. Bewaar ons voor deze dwaasheid, o Heere! Help ons om vanmorgen het besluit te nemen: ‘Ik overdenk Uw bevelen!’

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend